Florerende bedrijven vrezen wegvallen NOW

Mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben een uitstekend kwartaal achter de rug. Bijna de helft (44 %) realiseerde een sterke omzetstijging ten opzichte van het tweede kwartaal. Tegelijkertijd verkeren veel bedrijven in onzekerheid over hun financiële positie. Zo heeft bijna een derde NOW-steun ontvangen en sluit 79 procent van deze bedrijven niet uit dat zij door het terugbetalen van de overheidssteun in moeilijker vaarwater terechtkomen.

Dit blijkt uit de nieuwste editie van de MKB Barometer van Teamleader, waarin ruim driehonderd Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven over de status en toekomst van hun bedrijf. Daarin geven zij aan dat personeelstekorten een rem zetten op de groei. Ruim de helft van de ondernemers kampt met een tekort aan arbeidskrachten en 84 procent geeft aan dat dit verdere groei in de weg staat. Toch zien bijna twee op de drie mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Twee derde van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening heeft in het derde kwartaal nieuwe medewerkers aangenomen. Dit is een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal (+27 procent). Ook in de komende zes maanden verwacht ruim een derde van de bedrijven nieuw personeel aan te nemen. 

Dat is niet altijd eenvoudig: zo heeft 63 procent nu één of meerdere vacatures openstaan. Ook is het personeelsverloop volgens drie op de tien ondernemers veel hoger dan normaal. Ruim driekwart van de bedrijven met een personeelstekort zijn daarom bereid mensen aan te nemen die niet volledig aan de vacature-eisen voldoen.

Daarnaast worden een hoger salaris (55 procent), het bieden van werken op afstand (64 procent) en betere secundaire arbeidsvoorwaarden (62 procent) overwogen om aantrekkelijker te worden voor een grote groep werkzoekenden en zo nieuw personeel aan te trekken.

Bij bijna een derde van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening ligt de primaire focus in het komende kwartaal op de bedrijfscontinuïteit en het aanvullen van financiële buffers. Voor andere bedrijven is het vizier vooral gericht op de werving van nieuw personeel (12 procent) en op reclame en marketing (12 procent).

Digitalisering heeft op dit moment nog minder prioriteit. Slechts één op de tien bedrijven geeft aan dat zij zich gaan richten op digitalisering en een data-gedreven bedrijfsvoering. Hoewel bijna drie op de tien bedrijven in het afgelopen jaar hiervoor budget hebben vrijgemaakt, zegt 19 procent hierin juist minder te investeren. De Wit: “Juist in tijden van crisis is het voor veel bedrijven lastig om te focussen op een langetermijnstrategie, waarvan digitalisering één van de belangrijkste pijlers is. Toch is dit cruciaal om op de weg naar duurzame groei te kunnen inslaan.” 

 

Gerelateerde artikelen