Fiscus mag aanslag schenkbelasting opleggen als ontvanger onbekend is

De Belastingdienst mag een aanslag schenkbelasting opleggen ook als de ontvanger onbekend is, zo oordeelde rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs in een zaak waarin een bedrag was opgenomen van een bankrekening van iemand die inmiddels was overleden. Onduidelijk was wat er met het geld was gebeurd.

In ieder geval was het bedrag ten tijde van het overlijden niet meer aanwezig in de nalatenschap, zo meldt ABAB. De aanslag schenkbelasting was opgelegd aan de onbekende ontvanger van het geld. Het bezwaar dat de erfgenamen tegen de aanslag schenkbelasting indienden, werd niet ontvankelijk verklaard omdat de aanslag niet aan hen was gericht. De ontvanger stelde de erflater (de overledene) aansprakelijk voor de verschuldigde schenkbelasting. De erfgenamen verzetten zich tegen deze aansprakelijkstelling. Zij meenden dat pas een aanslag schenkbelasting kan worden opgelegd als de ontvanger (de onbekende) de schenking heeft aanvaard.
 
In de Successiewet 1956 is bepaald dat schenkbelasting wordt geheven over de waarde van schenkingen aan iemand die in Nederland woont. In het Burgerlijk Wetboek staat dat iedere handeling waardoor een ander ten koste van het eigen vermogen wordt verrijkt, een schenking is. Aanvaarding is daarvoor niet vereist. De rechtbank oordeelde dan ook dat het feit dat een ontvanger onbekend is, geen belemmering is om de schenking te belasten.

(ABAB)

Gerelateerde artikelen