Fiscus houdt bezwaren rechtsherstel box 3 aan

Bezwaar maken binnen zes weken blijft noodzakelijk.

De Belastingdienst houdt bezwaren en verzoeken van belastingplichtigen tegen het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 momenteel aan. Dat betekent dat de fiscus momenteel geen uitspraken doet over dergelijke bezwaren en verzoeken. Dit heeft de Belastingdienst aan SRA bevestigd.

Het aanhouden van de bezwaren en verzoeken door de Belastingdienst vindt in ieder geval plaats tot de staatssecretaris duidelijkheid heeft gegeven over de aanpak hiervan. Het gaat hierbij om bezwaren of verzoeken tegen alleen de wet rechtsherstel box 3 op stelselniveau of individueel niveau. Gaan de bezwaren en verzoeken ook over iets anders, bijvoorbeeld een bestanddeel in box 1 of box 2, dan houdt de Belastingdienst de bezwaren en verzoeken dus niet aan.

Om de rechten veilig te stellen moet de belastingplichtige wel binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Dat de Belastingdienst de bezwaren aanhoudt, betekent dus niet dat de belastingplichtige geen bezwaar meer hoeft te maken.

Als er te weinig tijd is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, kan in eerste instantie ook pro forma-bezwaar worden gemaakt. De Belastingdienst houdt pro forma-bezwaren echter niet zonder meer aan, maar vraagt de belastingplichtige of fiscaal dienstverlener om deze bezwaren alsnog nader te motiveren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze motivering voorlopig voldoende is als vermeld wordt dat het werkelijk behaalde rendement lager is dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen. Daarnaast moet de bezwaarmaker aangeven welke vermogenscategorieën en welk soort vermogen in box 3 het precies betreft.
 

Gerelateerde artikelen