Fiscus heeft duizenden deals met multinationals

De Belastingdienst heeft sinds 1991 14.619 overeenkomsten gesloten met internationale ondernemingen waarin van te voren duidelijkheid is gegeven over de belasting die deze bedrijven moeten betalen. De afgelopen 20 jaar is 1590 keer een verzoek om zo'n afspraak te maken geweigerd en sinds 1998 hielden 2071 van dergelijke overeenkomsten met de fiscus op te bestaan.

Dit blijkt volgens het Financieele Dagblad uit het overzicht van zogeheten fiscale rulings dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de TAXE-commissie uit het Europees Parlement heeft gestuurd. Deze speciale commissie doet onderzoek in de Europese Unie naar misbruik van de praktijk waarbij belastingdiensten vooraf helderheid verschaffen over belastingheffing en interpretatie van daarvoor relevante bedrijfsgegevens.

De Tweede Kamer heeft Wiebes in een motie opgeroepen volledig mee te werken aan het onderzoek van de commissie, die onder leiding staat van de Franse Europarlementariër Alain Lamassoure. De commissie was anderhalve week geleden in Nederland en vroeg de staatssecretaris toen onder meer om een overzicht van de gesloten rulings en de uitwisseling van informatie hierover met buitenlandse belastingdiensten.

Wiebes schrijft in een begeleidende brief aan commissievoorzitter Lamassoure dat Nederland een voortrekkersrol wil spelen in het vergroten van de transparantie bij de aanpak van belastingontwijking. Nederland wordt vaak in één adem genoemd met Luxemburg, België, Ierland en Zwitserland als aantrekkelijke land voor multinationals om belasting te ontwijken. Hierbij maken deze bedrijven onder meer gebruik van de belastingverdragen die Nederland met meer dan 80 landen heeft gesloten. De bedoeling van die verdragen is om te voorkomen dat bedrijven twee keer belasting moeten betalen.

De staatssecretaris meldt dat in Nederland gevestigde internationale ondernemingen met een omzet van €750 mln of meer vanaf volgend jaar zullen worden verplicht een zogeheten Country by Country-rapport op te stellen. Hierin komt de verdeling van hun wereldwijde winst en de betaalde belasting te staan. Deze informatie wordt door de belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd worden doorgestuurd naar de landen waar de onderneming een vestiging heeft. Binnen de Oeso en de G20 worden hierover op dit moment afspraken gemaakt.

Wiebes geeft verder aan dat Nederland het initiatief heeft genomen om in belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden antimisbruikbepalingen op te nemen. Ook wijst hij op de afspraak met Duitsland om rulings onderling automatisch te gaan uitwisselen. Deze afspraak moet binnenkort van kracht worden.

Gerelateerde artikelen