Fiscale tarieven 2024 voor schenkingen

Voor schenken aan willekeurige relaties kan het tarief oplopen tot 40 procent.

Ouders mogen dit jaar 6.633 euro belastingvrij schenken aan hun kinderen. Dat recht vervalt als ze gebruikmaken van de mogelijkheid om dit jaar een eenmalig vrij te besteden bedrag van 31.813 euro te schenken aan een volwassen kind. 

Volwassenheid geldt fiscaal vanaf 18 jaar. De bovengrens ligt op 40 jaar, waarbij een kind van tot de 41e verjaardag kan profiteren van de belastingvrije besteding door de ouders. Willen ouders hun kind financieel steunen bij de studie, dan ligt de schenkvrijstelling voor een kind tussen 18 en 41 dit jaar nog hoger: 66.268 euro.

Belastingvrij schenken aan kleinkinderen, neven, nichten of een vriend/vriendin kan ook. Daarvoor geldt een limiet van 2658 euro. Houd er wel rekening mee dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen. Die kan de schenker ook betalen, maar dat geldt dan weer als een nieuwe schenking waarover de ontvanver schenkbelasting moet betalen. Per saldo kan er in dat geval minder belastingvrij worden geschonken. 

Wat als ouders te veel schenken? Dan geldt voor de kinderen een belastingdruk van tien procent over een bedrag tot 152.368. Daarboven geldt een fiscaal tarief van twintig procent. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18 procent tot 152.368 en 36 procent voor hogere bedragen. Voor schenken aan alle anderen is het tarief 30 procent tot 152.368 en 40 procent vanaf dit bedrag.

 

Gerelateerde artikelen