Fiscale regelingen wakkeren milieu-investeringen aan

De overheid voert de steun voor milieuvriendelijke middelen verder op.

Eén euro aan overheidssteun levert zes tot ruim elf euro aan milieu-investeringen op. Dit blijkt uit een evaluatie van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (MIAVamil). 

Ondernemers kunnen daarom de komende vijf jaar blijven rekenen op belastingvoordeel voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het kabinet verlengt de regelingen tot en met 31 december 2028. Vanaf 2027 trekt het kabinet voor de MIA 27 miljoen euro per jaar meer uit dan in 2023.

Op 30 juni 2023 publiceerde het ministerie van Financiën het 'Ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen'. Hierin nam het ministerie 116 regelingen onder de loep. Uit het onderzoek bleek dat elf fiscale regelingen doeltreffend en doelmatig zijn, waaronder de MIAVamil. 

Dit bleek onlangs opnieuw uit de beleidsevaluatie van de MIAVamil over de periode 2017-2021. Zo lokt één euro aan overheidssteun via de MIAVamil zes tot ruim elf euro aan milieu-investeringen uit. De evaluatie wees bovendien uit dat de administratieve lasten voor ondernemers relatief laag zijn in verhouding tot het belastingvoordeel. 

De positieve resultaten van het rapport en de beleidsevaluatie zorgden daarmee voor een verlenging van de regelingen tot eind 2028. Op de zogenoemde Milieulijst van de regelingen staan de investeringen die voor het belastingvoordeel van de MIAVamil in aanmerking komen. Uit de evaluatie volgt een aanbeveling om deze lijst dynamischer te maken. De onderzoekers denken dat de regelingen nog effectiever zullen zijn door technieken niet te lang te blijven stimuleren. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) neemt de aanbevelingen uit het evaluatierapport mee bij de Milieulijst 2024.

Lees ook: 'Teleurstellend dat MKB-winstvrijstelling wordt versoberd'
 

 

Gerelateerde artikelen