Fiscaal voordeel MIAVAMIL en EIA vooral naar MKB

Nederlandse bedrijven investeren samen voor meer dan 3,6 miljard euro in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken. Zij kregen daarvoor ruim 200 miljoen euro fiscaal voordeel. Dat blijkt uit cijfers over 2014 die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft gepubliceerd.

De cijfers zijn afkomstig uit de jaarverslagen van de Milieu Investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\VAMIL) en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Investeringen binnen deze regelingen kunnen leiden tot een belastingvoordeel. Het fiscale voordeel is geldig voor innovatieve investeringen die zich zonder die tegemoetkoming niet snel terug verdienen. 

MKB

Het MKB maakt massaal gebruik van de regelingen. In totaal kwamen er voor beide regelingen meer dan 32.750 aanvragen binnen. Bijna 80 procent van de EIA-aanvragen kwam uit het MKB. Bij de MIA\VAMIL was dat meer dan 90 procent. Circa driekwart van de milieu-investeringen worden gedaan vanuit bedrijven met minder dan 10 werknemers. Het Rijk is naast ruim 40 anderen partijen nauw betrokken bij de uitvoering  van het Nationaal Energieakkoord waarin onder andere afspraken zijn opgenomen over het tempo van energiebesparing en hernieuwbare energie.
 
EIA

In totaal kwamen in 2014 17.745 aanvragen binnen. Met 4.679 aanvragen voor zonnepanelen en 3.238 aanvragen voor LED-verlichtingssystemen waren deze twee categorieën veruit het populairst. De meeste aanvragen kwamen uit de sector landbouw, bosbouw en visserij (25%), gevolgd door de groot- en detailhandel (24%) en de industrie (13%). De totale investering bedroeg 1.608 miljoen euro. Het totaal verleende fiscale voordeel in 2014 bedroeg 124 miljoen euro.
 
MIA\Vamil
  
In 2014 is 15.012 maal MIA\VAMIL aangevraagd. Daarbij is ruim 23 miljoen euro geclaimd voor de melkveestallen en een kleine 8 miljoen euro voor uitsluitend elektrisch aangedreven voertuigen. Het totaal aantal  aanvragen was voor een totaal investeringsbedrag van 2.008 miljoen euro. Het grootste deel van deze gemelde investeringen zijn gedaan in de duurzame bouw (735 miljoen euro), mobiliteit (561 miljoen euro) en duurzame voedselproductie (540 miljoen euro). Croda is een van de bedrijven die fiscaal voordeel kreeg. Dat chemisch bedrijf bouwde een geavanceerde waterzuiveringsinstallatie voor de productie van schoon water uit haar eigen afvalwater. Het totaal verleende fiscale voordeel in 2014 bedroeg 83 miljoen euro.
 

Meer informatie over beide regelingen is te vinden de jaarverslagen:
 EIA
• MIA\VAMIL

Gerelateerde artikelen