Financieringslandschap voor ondernemers verandert

Het financieringslandschap voor Nederlandse ondernemers heeft ingrijpende veranderingen ondergaan, waarbij het aandeel bancaire financiering in slechts tien jaar is gedaald van bijna 100% naar 48%. Deze verschuiving, met name zichtbaar bij het kleinbedrijf, heeft geleid tot een toename van nieuwe financieringsvormen. Echter, de overvloed aan non-bancaire opties heeft geleid tot onzekerheid onder ondernemers, wat resulteert in een afname van het aantal succesvol gefinancierde bedrijven. Samenwerking tussen financiers en een gerichte doorverwijzing van ondernemers zijn nu cruciaal.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering wordt vooral het kleinbedrijf nu vaker gefinancierd door non-bancaire partijen. In 2022 werd maar liefst 45% van nieuwe kredieten tot 250.000 euro door non-bancaire financiers verstrekt. Bij financieringen onder de 1 miljoen euro betrof dit een kwart van alle succesvolle financieringen. De website voor hoger financieel persineel www.FM.nl sprak met Ronald Kleverlaan, de voorzitter van Stichting MKB Financiering.

  • 15 % van de ondernemingen zoekt jaarlijks financiering
  • variatie in financieringsmix neemt toe sinds financiele crisis

Volgens Kleverlaan hebben horeca, landbouw en vastgoed momenteel de meeste moeite om financiering aan te trekke: "Vooral het klein- en middenbedrijf ondervindt in het algemeen aanzienlijke moeilijkheden, voornamelijk bij financieringen onder 1 miljoen voor werkkapitaal of 10 miljoen voor vastgoed."


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (onderaan dit artikel).

Volgens de voorzitter van de stichting begon deze verschuiving na de financiële crisis van 2008 en versnelde het na 2013. Strengere eisen voor banken en sluiting van lokale kantoren resulteerden in het ontstaan van diverse non-bancaire financiers die zich richten op specifieke sectoren of financieringsoplossingen: "Intussen zoekt 15% van de Nederlandse bedrijven jaarlijks financiering, waarvan 38% het afgelopen jaar daadwerkelijk financiering heeft aangetrokken. Ongeveer 1/3 van financieringen tot €1 miljoen wordt non-bancair afgesloten, wat neerkomt op circa 4 miljard euro aan nieuwe kredieten per jaar", aldus Kleverlaan.