Fiasco Belastingdienst nóg rampzaliger

De financiële rampspoed bij de Belastingdienst na de omstreden vertrekregeling pakt nóg groter uit.

Zes ambtenaren van de dienst die op onbetaald verlof waren richting hun pensioen, blijken ook recht te hebben op de ‘oprotpremie’ van maximaal 75.000 euro, zo besliste de Centrale Raad van Beroep.

Het zestal was naar de ambtenarenrechter gestapt, nadat de Belastingdienst hun verzoek tot uitbetaling had afgewezen. Nog eens vijf medewerkers van de dienst wachten op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. 

De vertrekregeling werd in februari 2015 ingesteld als onderdeel van een grote reorganisatie bij de fiscus. Tot verbijstering van de Belastingdienst meldden zich 5000 mensen aan voor de vergoeding, daar waar gerekend was op veel minder vrijwillige vertrekkers. 

Bovendien had de dienst gehoopt op een exodus van met name laaggeschoold administratief medewerkers, maar in de praktijk holden vooral hoog opgeleiden weg bij de fiscus. Het is een van de redenen voor een schrijnend tekort aan experts bij de dienst. Tot nog toe kostte de regeling naar schatting al 700 miljoen euro, waar nu dus enkele tonnen bijkomen. 

De zaak had zelfs nog duurder kunnen uitpakken; 57 ambtenaren, die ook vrij thuis zaten vanwege een zogenaamde ‘levensloopregeling’, gingen niet in beroep tegen de eerste afwijzing van de Belastingdienst. Daardoor kunnen zij nu geen aanspraak meer kunnen maken op geld.

Gerelateerde artikelen