FEE komt met twee papers over nieuwe anti-witwasrichtlijn EU

Deze week 2015 keurde het Europees Parlement de vierde anti-witwasrichtlijn goed. De Federation of European Accountants (FEE) was bij het wetgevingsproces betrokken en komt daarom met twee papers die accountants moeten helpen om hun bijdrage te leveren aan de strijd tegen witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme.

Een van de maatregelen in de strijd tegen witwassen en belastingontduiking is dat ondernemingen duidelijk moeten gaan maken wie precies de eigenaren zijn. EU-landen moeten openbare registers opstellen met de zogeheten belanghebbenden, de namen van de daadwerkelijke eigenaren. Zo moet duidelijk worden wie er precies achter een onderneming, fonds of stichting schuilgaat. Belastingontduikers, drugshandelaren, vervalsers en andere criminelen kunnen zich zo niet meer verstoppen.

Volgens de FEE spelen accountants in Europa een belangrijke rol bij de bestrijding van witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Om de Europese accountants te helpen om de nieuwe EU-regels in hun praktijk te verwerken, heeft de FEE daarom de volgende twee documenten gepubliceerd:
• FEE Information Paper

• FEE SMP Info Pack

Gerelateerde artikelen