FEE: 25 van 28 EU-lidstaten gebruiken International Standards on Auditing (ISAs)

Uit de nieuwe publicatie ‘Overview of the ISA adoption in the EU’ van de Federation of European Accountants (FEE) blijkt dat steeds meer EU-lidstaten de International Standards on Auditing (ISA’s) laten gelden voor accountantscontroles.

Uit het onderzoek, dat op 17 april 2015 werd gepresenteerd, blijkt dat aanzienlijk meer landen ISA’s gebruiken dan tijdens het vorige onderzoek uit 2013. Van de 28 lidstaten zijn er momenteel slechts drie die de ISA’s nog niet hebben aangenomen, te weten Frankrijk, Duitsland en Portugal.

Gerelateerde artikelen