Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd

Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen: 64% in 2018 tegen 53% in 2017.

Hoe is het gesteld met de digitalisering in de Nederlandse bedrijven? Kantar TNS heeft vorig jaar in opdracht van Visma Software voor het eerst de situatie in het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in kaart gebracht. Dat leidde tot de publicatie van de Visma Digitaliseringsindex 2017. Ook dit jaar is de mate van digitalisatie van ondernemend Nederland aan een onderzoek door Kantar TNS onderworpen.

Welke ontwikkelingen zien we? En zijn ze in lijn met de verwachtingen? Ruim de helft van de bedrijfsprocessen (56%) is in 2018 gedigitaliseerd. Vergeleken met 2017 is er weinig veranderd: toen was dit 54%. In het midden- en kleinbedrijf zien we deze lijn terug, de mate van digitalisering gaat van 52% vorig jaar naar 55% dit jaar. Bij de grotere bedrijven blijft de situatie nagenoeg gelijk. 

De verwachtingen zijn weer positief. Tegen 2021 zal in totaal 73% van de processen digitaal verlopen, zo denken Nederlandse bedrijven. Vorig jaar was dit 71%. Grote organisaties verwachten dat 81% gedigitaliseerd zal zijn. Kleinere organisaties zijn opnieuw iets behoudender, met 71%. Daarmee verschillen hun verwachtingen niet veel ten opzichte van 2017.

Factureren meest, onkostendeclaraties minst gedigitaliseerd
Nederlandse bedrijven versturen beduidend vaker digitale facturen: 64% in 2018 tegen 53% in 2017. Het is anno 2018 het meest gedigitaliseerde proces. In 2017 was er nog een flink verschil tussen het mkb (52%) en de grootzakelijke markt (60%), dat is nu vrijwel verdwenen. Bijna een derde van de processen voor onkostendeclaratie gaat in 2018 digitaal: 31%. Dat was in 2017 met 23% bijna een kwart. In de grootzakelijke markt gebeurt dit meer dan twee keer zoveel als in het mkb, met 52% versus 25%. Een veelgenoemde reden om het bij handmatig declareren te houden, is het beperkte aantal declaraties.

Minder animo verdere digitalisatie
Een vierde van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Vorig jaar was dat nog 30%. In de industrie (29%) en de handel (31%) zijn de ambities het grootst, in de overheid/non-profit het kleinst (10%). Op de vraag welke processen bedrijven nog zouden willen digitaliseren, is het meest gegeven antwoord de (kwaliteit) van de productie.

Evenals vorig jaar noemen bedrijven als grootste uitdaging naar digitale transitie veiligheid, privacy en cybercrime. Net zoals in 2017 denkt het merendeel van de bedrijven (41%) dat de meeste ondernemingen in ons land nog aan het begin van de digitalisatie staan.  43% verwacht dat over vijf jaar alle processen bij de meeste bedrijven volledig geautomatiseerd zullen zijn. Dit is in lijn met de verwachtingen van vorig jaar (41%). 

Het onderzoek is in april 2018 gehouden onder 200 CEO’s, CFO’s en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie bij mkb en grootbedrijf. De uitkomsten per categorie zijn gewogen. Het hele onderzoek is via deze link te downloaden.

[avg-advertorial slug=”ontmoet-finance-professionals-tijdens-inspirerende-events”]

Gerelateerde artikelen