EY ziet belemmeringen en beperkingen voor rol Big Data in Audits

Volgens EY zijn er niet alleen technische obstakels, het is ook nog niet duidelijk welke data aan auditors gegeven kunnen, mogen of moeten worden.
Big data en analytics zullen, zo wordt vaak gezegd, de accountantscontrole revolutionair (kunnen) veranderen; maar voor het zo ver is moeten eerst nog wat hindernissen genomen dan wel weggenomen worden, zo stelt EY in de meest recente editie van hun Reporting magazine.
 
Uiteindelijk zullen er onherroepelijk intelligente audit-applicaties op de markt komen, die vanuit de datacentra van bedrijven ‘automatisch’  de resultaten van controlegerichte gegevensanalyses naar de audit-teams zullen ‘streamen’.  Die intelligentie staat nu nog in de kinderschoenen, maar dat betekent niet dat niet nu al analytics gebruikt zou kunnen worden, bijvoorbeeld als alternatief voor de ‘steekproefsgewijze’ controle.
 
Vooral rond de ‘data capture’ ziet EY echter nog de nodige problemen. Bedrijven investeren inmiddels fors in de grondige beveiliging van die data; hetgeen betekent dat het krijgen van toestemming om dergelijke gegevens te gebruiken de nodige tijd en inspanning zal kosten (bijv. om tijdelijke toegangsrechten te regelen). De eerste gevallen van totale weigering om zo een toegang mogelijk te maken ‘vanwege vertrouwelijkheid’ zijn al gesignaleerd. 
 
Een ander onopgelost probleem is dat controlerend accountants te maken zullen krijgen met honderden verschillende accounting-systemen , vaak ook binnen dezelfde onderneming, met alle gegevensdefinitieproblemen van dien. 
 
Het onderwerp kwam recent ook aan de orde bij ACCA, de Association of Chartered Certified Accountants. ACCA merkte op dat accountancy toch al niet erg vooroploopt in de adoptie van nieuwe administratieve technologie. De enorme hoeveelheden gegevens, de vervanging van ‘paper trails’ door computer-records, opslag in de cloud, integrated reporting en de steeds groeiende informatiebehoeften van allerlei stakeholders maken de controle al steeds ingewikkelder; big data brengt al die ontwikkelingen samen, aldus ACCA. Het ontbreekt bovendien aan wet- en regelgeving op dit terrein wat mag, wat kan, wat moet en wat mag? 
 
En intussen investeren de grote kantoren enorme hoeveelheden geld in analytics – zoals KPMG dat al de helft van een $1 miljard investeringsprogramma achter de rug heeft.
Gerelateerde artikelen