EY vanaf 2016 nieuwe accountant Fugro

De aandeelhouders van bodemonderzoeker Fugro zijn vandaag tijdens de algemene vergadering akkoord gegaan met de benoeming van de nieuwe externe accountant EY als opvolger van de huidige accountant KPMG. EY wordt de controlerend accountant met ingang van boekjaar 2016.

KPMG controleert de jaarrekening 2015 van Fugro nog.  Vanaf 2016 wordt de controle overgenomen door EY. Fugro besloot om van accountant te wisselen in verband met de nieuwe wetgeving inzake verplichte roulatie van accountantskantoren.

In de tweede helft van 2014 vond er een tender plaats, waarna de audit committee en de raad van bestuur besloten dat EY de beste kandidaat was. Vandaag gingen de aandeelhouders akkoord met de benoeming van EY.

Ook gaven ze hun goedkeuring aan de benoeming van voormalig KPMG-partner Petri Hofsté RA als lid van de Raad van Toezicht.

Gerelateerde artikelen