EY nieuwe accountant PostNL

EY wordt met ingang van 1 januari 2016 benoemd als accountant van PostNL voor een eerste termijn van drie jaar, te weten voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het contract met de huidige accountant PwC loopt tot jaareinde 2015 en zal volledig worden uitgediend. PwC zal dus de controle over de financiële rapportages van PostNL over 2015 uitvoeren.

Als gevolg van nieuwe Nederlandse regelgeving betreffende de roulatie van accountantskantoor dient PostNL een nieuwe accountant te benoemen per 2016 voor de controle van haar financiële rapportages.

Om een ordelijke overdracht zeker te stellen, heeft de selectieprocedure voor een nieuwe accountant in de eerste helft van 2014 plaatsgevonden. Op basis van dit selectieproces heeft de Raad van Commissarissen EY als voorkeur kandidaat geselecteerd. De heer R. Lelieveld zal optreden als controlerend accountant.

Gerelateerde artikelen