EY nieuwe accountant Philips

EY Accountants wordt benoemd als nieuwe externe accountant van Philips voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2016. De huidige externe accountant van de vennootschap, KPMG Accountants, blijft aangesteld om de controle uit te voeren en af te ronden voor het boekjaar 2015.

Dit voorstel werd reeds aangekondigd in september 2014, volgend op een uitgebreid selectieproces onder leiding van de Audit Committee van de Raad van Commissarissen. Bij aanvang van het selectieproces heeft Philips een aantal selectiecriteria geformuleerd, waaronder: samenstelling van het voorgestelde audit team, organisatie van het audit team, technische consultatieproces, opzet van de audit, kostenstructuur, flexibiliteit en vermogen om met verandering om te gaan, plan van opvolging, reputatie en referenties, en beschikbaarheid van relevante kennis en capaciteit.

Het selectieproces behelsde bezoeken aan de belangrijkste markten en er vonden workshops plaats met verschillende Group Functions en Business Groups, wat gelegenheid bood voor evaluatie van de partij die de opvolgende accountant zou moeten worden. Deze impressies, almede een vergelijking van de ingediende schriftelijke aanbiedingen, gevolgd door presentaties aan leden van het Executive Committee, andere senior managers en leden van de Audit Committee, hebben geleid tot het besluit van de Raad van Commissarissen om de benoeming van Ernst & Young Accountants LLP – samen met de Raad van Bestuur – voor te stellen en aan te bevelen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Gerelateerde artikelen