EY: klimaatrapportages bedrijven schieten nog tekort

Nederlandse bedrijven voldoen bij lange na nog niet aan wettelijke eisen over klimaatrapportages die in 2024 ingaan. Tot die conclusie komt accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) in een onderzoek naar de jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 78 Nederlandse ondernemingen.

De onderzoekers zien wel wat vooruitgang, maar ze oordelen hard over de gemiddelde kwaliteit van de verstrekte informatie.

"De achterstand bij bedrijven die actief zijn in sectoren als vastgoed, retail, materialen en gebouwen, gezondheidszorg en consumentengoederen is kritiek", waarschuwt EY-partner Taco Bosman in een verklaring bij de zogeheten Klimaatbarometer. "Het baart ons zorgen dat een groot aantal bedrijven nog onvoldoende voortgang heeft geboekt om tijdig aan de verplichtingen te kunnen voldoen."

In 2024 gaan strengere EU-regels in over de manier waarop grote bedrijven moeten rapporteren over hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze moeten dan bijvoorbeeld duidelijker laten zien hoe zij bijdragen aan de wereldwijde klimaatdoelen. Daarnaast zouden bedrijven zich volgens de EY-onderzoekers moeten afvragen "welke risico’s en kansen een 1,5 gradenscenario op de korte termijn zal hebben op hun bedrijfsvoering en welke doelen ze moeten stellen om hun klimaatbestendigheid te vergroten".

De 1,5 graden die in het rapport wordt genoemd, heeft betrekking op de afspraken die landen hebben gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Het streven is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Daarboven kunnen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, hittegolven, een stijgende zeespiegel en meer extreem weer, nog veel groter zijn. Dat de mens verantwoordelijk is voor de steeds snellere klimaatverandering, noemt het panel van klimaatwetenschappers IPCC inmiddels "onmiskenbaar".

Afgezet tegen internationaal afgesproken standaarden scoren Nederlandse sectoren gemiddeld nog niet best: ze komen niet verder dan een score van 39 procent van wat een perfecte rapportage zou zijn. Volgens de onderzoekers neemt de aandacht voor klimaatverandering in het bedrijfsleven wel toe. Ze zien ook grote verschillen binnen sectoren. Zo doen in het financiële segment de vermogensbeheerders het doorgaans niet best, terwijl banken en verzekeraars worden aangemerkt als "voorlopers".

"Hoewel de tijd begint te dringen, is het niet te laat voor de organisaties die we hebben onderzocht om meer transparantie en een hogere kwaliteit te verstrekken", schrijft Bosman in het rapport. Hij noemt aandacht voor klimaatgerelateerde bedreigingen en kansen "meer dan ooit essentieel".