EY heeft grootste marktaandeel zorgmarkt

De Big Four accountantskantoren bedienen zo’n 54 procent van de zorgsector. EY heeft met 122 organisaties de meeste opdrachtgevers, gevolgd door Verstegen accountants en adviseurs, dat voornamelijk in de care-sector werkzaam is met 119 zorgaanbieders, Deloitte (101) en PwC (90).

Dit blijkt uit een onderzoek naar de accountantskosten in de zorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg.

Marktaandeel

Gekeken naar marktaandeel voert EY de ranglijst aan met 27 procent van de markt. PwC volgt met 23 procent, KPMG met 16 procent en Deloitte met 12 procent. Verstegen accountants en adviseurs behaalde een marktaandeel van 6 procent. Dat wordt verklaard door kleinere opdrachtgevers. De kosten voor de zes grootste accountants, die samen 94 procent van de totale kosten vertegenwoordigen, lopen flink uiteen. De cure betaalt gemiddeld de hoogste rekening aan Deloitte voor controle van de jaarrekening, terwijl de care-sector relatief het goedkoopst af is bij Deloitte. De kosten verschillen voor de cure tussen de 0,50 en 0,77 euro per duizend euro omzet en bij de care tussen 1,00 en 1,30 euro.

Accountantskosten fors gestegen

De accountantskosten voor de zorg zijn in 2016 met 12 procent fors gestegen. In totaal betalen zorgorganisaties 87 miljoen euro, zo’n 127.000 euro gemiddeld per instelling. De kostenstijging komt vooral door een toename van overige controlewerkzaamheden, zoals ondersteuning bij zelfonderzoek naar declaraties en niet-controlediensten, waaronder advies over risicomanagement. Met name de geestelijke gezondheidszorg (GGZ, +15,2 procent), verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT, +14,9 procent) en ziekenhuizen (+12,5 procent) betalen een hoge rekening, terwijl de kosten voor de gehandicaptenzorg licht zijn gedaald (-0,8 procent). De hogere kosten voor de GGZ worden verklaard door extra controlemaatregelen van onder andere zorgverzekeraars. In de VVT zijn toenemende kosten te wijten aan de invoering van de WMO en de overgang van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet, waardoor het aantal contractpartijen dat om financiële verantwoording vraagt flink is toegenomen. De stijgende kosten voor ziekenhuizen worden verklaard door de grotere rol van accountants bij het zelfonderzoek naar declaraties.

Intrakoop onderzocht 683 jaarrekeningen van zorgorganisaties actief in de VVT, GGZ, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg over het jaar 2016, samen goed voor 97 procent van de zorgomzet. Over de gehele sector nemen vooral de kosten voor niet-controlediensten (+16,6 procent) en overige controlewerkzaamheden (+16,7 procent) toe, terwijl zorginstellingen minder behoefte hebben aan fiscale advisering (-12,5 procent). De kosten voor de controle van de jaarrekening – 60 tot 70 procent van de totale accountantskosten – zijn gestegen met 12,2 procent. Opvallend is dat de gehandicaptenzorg minder betaalt voor accountantsdienstverlening dan in 2015, al kan dat verschil (-0,8 procent) de algemene trend van toenemende accountantskosten niet keren.

 

Grote verschillen tussen sectoren

De care betaalt relatief een hogere rekening aan accountantskosten dan de cure-sector. Per duizend euro omzet betaalt de cure 1,02 euro aan accountants. De bedragen in de gehandicaptenzorg, VVT en zeker in de GGZ liggen met respectievelijk 1,38, 1,94 en 2,50 euro flink hoger. In de GGZ heerst dan ook veel onduidelijkheid over declaraties en uit te voeren controles. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “Er is een wereld ontstaan waarin de GGZ en VVT met steeds meer contractpartijen te maken hebben, met verschillende verantwoordingseisen en daardoor tientallen accountantsverklaringen over dezelfde professionele zorg.”

Intrakoop maakt zich zorgen om de trend die zich duidelijk aftekent. De kosten voor de administratieve lasten zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Kaptein: “Het nieuwe kabinet heeft zich in het regeerakkoord de ambitie gesteld om geld voor zorg ook daadwerkelijk aan zorg te besteden. De standaardisering van protocollen voor gegevensuitwisseling en verantwoording (i-Wmo en i-Jeugd) zijn daarin goede stappen. Ook het verminderen van regeldruk door het schrappen van regels, zeker voor kleinere zorginstellingen, dragen bij aan effectieve zorg. Bureaucratie kost namelijk niet alleen geld, maar ook tijd. Die kan veel beter aan de cliënt besteed worden.”

Gerelateerde artikelen