EY en technische universiteit werken samen aan big data analytics

EY en de University of Technology in Sydney zijn een strategische alliantie aangegaan rond Big Data R&D.
De twee partners gaan hun beider kennis en expertise bundelen om praktische research te doen op terreinen als cyber security, interactie met de klant , klantbehoud en risicoanalyse.
 
EY is ervan overtuigd, dat de financiële dienstverlening disruptieve ontwikkelingen te wachten staan; daarom zullen kennis van en ervaring met big data en analytics leiden tot concurrentievoordeel voor bedrijven – terwijl uiteindelijk de klant er beter door bediend zal worden.
EY hoopt samen met de UTS financiële dienstverleners te helpen een passend antwoord te formuleren op recente en toekomstige (technologische) ontwikkelingen, “zodat zij meer bedrijfsmatig inzicht ontwikkelen in risico’s en kansen, in klantenwensen en in de informatierijkdom die in opgeslagen gegevens verscholen gaat.”
 
Een voor de hand liggende eerste doelstelling is het opleiden van ‘data scientists’ , professionals die in staat zijn productief te werken met de opkomende methodieken – die overal ter wereld nog uiterst schaars zijn. De Technische Universiteit trekt een vergelijking met de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, toen de wereld ineens zat te springen om ‘informatici’ – vaklieden voor wie tot dat moment geen enkele beroepsopleiding beschikbaar was.  Wie herinnert zich nog de AMBI-opleidingen die toen in die leemte voorzagen? 
 
Gerelateerde artikelen