EY beschuldigd van hulp bij witwassen 

Commissies van brokers verdwenen naar de Maagedeneilanden.

EY zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en belastingontduiking. Deze beschuldiging is geuit door de Financial Times, dat zich baseert op getuigenissen van klokkenluiders, documenten en geluidsopnamen. De kwestie zou aan het licht zijn gekomen bij een onderzoek door Leonteq, een beursgenoteerde Zwitserse fintech die werkt voor de financiële en technologische sector. Het bedrijf shopt al jaren bij EY. Na onderzoek door EY luidde de conclusie dat een melding bij de Franse toezichthouder niet nodig was, ook al rammelde er van alles rond de afhandeling van een financiële transactie. EY zou het ermee eens zijn om de kwestie niet te melden.

Dit schrijft de Financial Times. Het zou volgens de zakenkrant gaan om twee transacties in 2021 die Leontaq verrichte voor ID Formation, een Franse coöperatie die werknemers en werkzoekenden opleidt. Deze transacties hadden als verdacht moeten worden gemeld bij de Franse autoriteiten, aldus klokkenluiders. Bij de transacties is een aantal beleggingen van ID Formation verkocht. Grote commissies zijn daarna doorgesluisd naar een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, in plaats van naar de broker in Frankrijk die de beleggingen namens Leonteq verkocht.

De FT heeft de kwestie uitgezocht en ontdekte dat de broker die de transacties uitvoerden geen vergoeding kregen daarvoor. In plaats daarvan ging er 120.000 euro naar de Maagdeneilanden, naar een firma die relaties met Leonteq onderhoudt. Volgens de klokkenluiders zouden Leonteq en EY hebben nagelaten om de kwestie serieus te onderzoeken. 

Documenten en opnames over deze zaak, die door de Financial Times zijn beoordeeld, roepen volgens de krant vragen op over zwakke controles, een cultuur van het overtreden van regels en slecht bestuur bij Leonteq, dat vorig jaar voor 29 miljard Zwitserse frank verhandelde (24 miljard pond).

Leonteq gaf EY opdracht om de bewuste transacties en aanverwante zaken te onderzoeken. EY constateerde bij Leonteq “an absence of email and phone-record evidence”, maar concludeerde ook dat er “no indication exists that would justify the allegations of money laundering or tax evasion”.

Volgens de FT heeft EY niets gedaan om te verifiëren of de transacties waarbij Leonteq betrokken is, reglementair zijn afgehandeld. In een memo van 20 januari, concludeerde Leonteq Compliance dat een melding aan de Franse autoriteiten niet nodig was. EY onderschreef die conclusie in een "issue report" van 15 februari 2022.

Of de autoriteiten de kwestie hebben opgepakt is niet bekend. De FT heeft zich beperkt tot het reconstrueren van verdachte transacties en de passieve rol daarbij van EY.
 

Gerelateerde artikelen