Extra ledenvergadering NBA over governance-model

Het NBA-bestuur heeft besloten om op maandag 19 december 2016 een extra ledenvergadering te houden. Het belangrijkste agendapunt betreft de bestuursvoorstellen voor een nieuw NBA-governance-model.

De voorstellen voor een nieuw NBA-governance-model zijn grotendeels opgenomen in drie ontwerpverordeningen. Daarnaast worden tijdens de ledenvergadering nog vijf andere ontwerpverordeningen ter besluitvorming voorgelegd.

Het bestuur van de NBA heeft de te behandelen ontwerpverordeningen op 18 oktober 2016 op de website van de NBA geplaatst. Leden kunnen gedurende vier weken na de publicatiedatum hun zienswijzen indienen bij het bestuur van de NBA. Het bestuur brengt deze ter kennis van de leden van de NBA.

Het bestuur, een ledengroepbestuur of een groep van ten minste honderd leden kan een amendement op een ontwerpverordening indienen. Een amendement kan tot uiterlijk twee weken vóór de datum van de bijeenkomst van de ledenvergadering worden ingediend.

De extra ledenvergadering van 19 december vindt plaats in het Spant! in Bussum en vangt aan om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur).

Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen