Expert: “Verplichte duurzaamheid in jaarverslag is trein die in 2024 doordendert”

Op het gebied van de verplichte verslaggeving rondom duurzaamheid, wordt het voor verschillende categorieën bedrijven een belangrijk jaar. Dat zegt Stefan Betting  docent Externe Verslaggeving aan onder meer Nijenrode Business Universiteit en oprichter van educatie en adviesbureau PROFEDA. Want in 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang en alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers, meer dan 50 miljoen euro omzet en meer dan 25 miljoen op de balans in 2025 voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive. Onder organisaties van openbaar belang schaart men bijvoorbeeld banken en verzekeraars.

  • 2024 Cruciaal voor duurzaamheidsrapportage van beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen
  • CSRD-expert waarschuwt: Nederland niet voorop in duurzaamheidsrapportage, capaciteit accountants mogelijk tekort
  • Lokatie hoofdkantoor leidend in rapportageverplichtingen

Andere categorieën en soorten organisaties (zoals het midden en kleinbedrijf) moeten de de komende jaren ook verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheid, waarschuwt Betting aan de vooravond van zijn opleiding voor hoger financieel management: “Duurzaamheid is een rijdende trein die niet meer tot stilstand komt en waar uiteindelijk alle ondernemingen mee te maken krijgen, de trein doet elk station aan.” Zo zijn de vrijwillige duurzaamheidsverslaggeving richtlijnen ook onlangs al vrijgegeven, dat doet de EFRAG en Europa niet voor niks.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is een organisatie die in 2001 is opgericht met steun van de Europese Commissie. Het doel van EFRAG is om het algemene belang te dienen door de internationale financiële verslagleggingsstandaarden (IFRS – International Financial Reporting Standards, opgesteld door de internationale koepel van accountants) te beïnvloeden vanuit een Europees perspectief. Daarnaast adviseert EFRAG de Europese Commissie op verslaggevingsgebied, in het bijzonder met betrekking tot de goedkeuring van IFRS voor gebruik in Europa.

80 % van implementatie voltooid

Volgens Stefan Betting zijn nog niet alle beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang helemaal klaar maar liggen ze voor dit jaar wel redelijk op schema. Hij schat in dat van deze bedrijven op 80 % zitten en dat dat voldoende is om de streefdatum voor de volledige invoering dus gehaald gaat worden. Betting; “Het gaat in totaal om maximaal meer dan 1100 datapunten. Voor een gemiddelde verzekeraar of bank zijn er ongeveer 700 tot 900 relevant. Die datapunten zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Het kost natuurlijk een hoop tijd en moeite om dat in te regelen, temeer er vaak bedrijfsbreed gewerkt moet worden. Want zowel legal, HR, tax en IT moeten er samen aan werken. Daarbij is het niet eenmalig maar een continu proces dat voorgoed moet worden ingevoerd, want richting 2028 worden vrijwel alle bedrijven en organisaties verplicht om de richtlijnen in te voeren, behalve algemene toelichtingsvereisten volgen de sector specifieke toelichtingsvereisten snel.”

[avg-advertorial slug=”goed-voorbereid-aan-de-slag-met-de-implementatie-van-csrd”]

 

Inspanningsverplichting is in eerste instantie voldoende

De CSRD-expert wijst er op dat enkele voorwaarden in de eerste fase minder strikt zullen zijn. Zo hoeven bedrijven bijvoorbeeld geen vergelijkende cijfers over voorgaande jaren te tonen. Daarnaast is er vooralsnog een inspanningsverplichting ten aanzien van blank spots -witte vlekken in de data: “Dat betekent dat áls je kunt aantonen dat je nog witte vlekken in de rapportage en data hebt maar er wel alles aan hebt gedaan, je er nu nog mee weg komt.” Vandaar dat een accountantscontrole met redelijke mate van zekerheid nu in het begin, ik schat in de eerste drie jaar na implementatie, nog weinig nut heeft, dan zullen organisaties geconfronteerd worden met een verklaring met beperking of oordeelonthouding, daar zit niemand op te wachten.

Nederland loopt niet voorop

Overigens moet in sommige gevallen en sommige lidstaten de richtlijn nog door de politieke besluitvorming in wet- en regelgeving worden omgezet, net zoals in Nederland. Mede hierdoor durft de adviseur dan ook niet te stellen dat Nederland nu al ‘het beste jongetje van de Europese klas is’. “Landen als Spanje, Italië en Frankrijk zijn op sommige vlakken duidelijk iets verder”, aldus Betting. Hij wijst erop dat Nederland, op het gebied van de controleprotocollen ten aanzien van de richtlijn, wél bij de Europese kopgroep zit. De NBA kwam al heel snel met de herziene standaard COS 3810N, petje af voor de beroepsorganisatie voor accountants in Nederland. [Artikel gaat verder na deze alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accounancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Capaciteit van accountants

Ondanks de waarschijnlijk tijdige implementatie heeft de docent nog wel een kritische kanttekening aan het adres van de controlerende accountants: “Ik sluit niet uit dat er onvoldoende accountants zijn die de CRSD-controle kunnen doen en een verklaring af kunnen geven voor de duurzaamheidsverslaggeving van deze bedrijven en organisaties. In landen waar dit tekort óók speelt, mogen ook partijen die geen accountant zijn, de controle doen. Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Door deze verruiming hebben bedrijven en organisaties in andere lidstaten minder snel last van accountant schaarste dan in Nederland.” Het ziet ernaar uit dat Nederland de voorkeur heeft voor de externe accountant, maar het laatste woord is daarover bij het uitbrengen van dit artikel nog niet gesproken en geschreven.

Locatie van het hoofdkantoor is leidend

In Nederland opereren vrijwel alle beursgenoteerde en grotere ondernemingen in meerdere lidstaten. Toch hoeven dergelijke bedrijven niet te vrezen dat zij met verschillende snelheden te maken krijgen per lidstaat, stelt Betting gerust: “Het gaat om het de hoofd van de groep. Die moet aan de rapporteringsregels voldoen”. Dit betekent dat een bedrijf als KLM zich binnen de groep Air France / KLM laat leiden door het hoofdkantoor in Parijs, die zal het voortouw moeten nemen, dat wil niet zeggen dat KLM zelf geen werk hoeft te verrichten, maar de aansturing zal top down zijn, de aanlevering van de informatie bottom up”. Stefan Betting ziet de introductie van de CSRD als de grootste blijvende impact op externe verslaggeving in de historie sinds de invoering van IFRS in de internationale externe verslaggeving: “Sustainability Reporting is here to stay!”.

[avg-advertorial slug=”goed-voorbereid-aan-de-slag-met-de-implementatie-van-csrd”]


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (onderaan dit artikel).