Ex-deurwaarder voor derde keer naar tuchtrechter

Een ex-gerechtsdeurwaarder is voor de derde keer naar de Accountantskamer gestapt in zijn strijd tegen het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De man, die kantoor hield in Den Haag, meent nieuwe munitie gevonden te hebben tegen drie RA’s van het BFT, onder wie de toenmalige directeur. Dat heeft de klager ook wel nodig, want volgens de regels in het tuchtrecht voor accountants kan iemand niet twee keer voor hetzelfde aangeklaagd worden: het ook uit het strafrecht bekende “Ne bis in idem”- beginsel.
De deurwaarder is na meerdere waarschuwingen geschorst en uiteindelijk, in 2011 uit zijn ambt gezet. Het BFT heeft onder meer een langdurig tekort op de bewaringspositie vastgesteld, dat medio 2010 357.000 euro bedroeg.
Volgens de klager klopt dat niet en hij vindt dat de accountants van het BFT daar onvoldoende onderzoek naar hebben gedaan. Pas vorig jaar zomer zou hij er achter zijn gekomen dat zijn eigen toenmalige boekhouder de onderliggende informatie heeft verstrekt. Tot dan toe zou hij gemeend hebben dat de vaststelling gebaseerd was op eigen controles van het BFT. 
Die ontdekking is het “nieuwe feit” dat een derde tuchtklacht voor hem rechtvaardigt. Zeker gezien de enorme gevolgen voor zijn kantoor hadden de RA’s vragen moeten stellen bij de aangeleverde informatie omdat het tekort nogal afwijkend was, meent zijn advocaat. Dat na te laten was “niet professioneel en niet zorgvuldig”. 
Van de zijde van de betrokkenen werd onder meer aangevoerd dat ze de deurwaarder in 2010 zelf de inlogcodes hebben gegeven om via het BFT-systeem de controle-informatie te verstrekken. 
De negatieve bewaringspositie was ook zeker niet afwijkend: op verschillende momenten zijn er negatieve bedragen uit de controle gerold. 
De twee eerdere tuchtklachten van de deurwaarder omtrent dezelfde kwestie (behandeld in januari en november 2012) zijn ongegrond verklaard. In deze zaak doet de Accountantskamer naar verwachting binnen tien tot vijftien weken uitspraak.     
  
(Zaaknummers: 13/ 1943, 1944, 2269)
 
Petra van Walraven / JPZ
Gerelateerde artikelen