Eveline Ruinaard voorzitter Geschillencommissie Kifid

Eveline Ruinaard wordt de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Minister Dijsselbloem van Financiën heeft ingestemd met haar benoeming door het bestuur van Kifid. De benoeming gaat in op 1 januari 2017.

Ruinaard wordt belast met de leiding van het instituut, daarin bijgestaan door de directeur. Zij wordt de opvolger van prof. Edgar du Perron die per 1 april 2016 is gestopt in verband met zijn benoeming als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Sindsdien is de functie tijdelijk vervuld door prof. mr. Rick Verschoof, seniorrechter in de rechtbank Midden-Nederland.

Eveline Ruinaard (1963) is nu directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze functie bekleedt zij sinds januari 2013. Van 1992 tot en met 2012 werkte zij als rechter en seniorrechter bij drie rechtbanken. De laatste vijf jaar daarvan was zij als voorzitter van de sector Bestuursrecht lid van het bestuur van de rechtbank Arnhem, nu Gelderland. Eveline Ruinaard studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde bovendien haar master Europees recht aan het European University Institute te Florence.