Europese stresstest voor klimaatrisico’s banken

De meeste kredietverstrekkers in Europa hebben nog geen concrete klimaatstrategieën hebben. De Europese Centrale Bank (ECB) plant een grondige stresstest van de klimaatrisico's voor de banken volgend jaar. 

De ECB wil daarmee in kaart brengen hoe gevoelig de financiële sector is voor natuurrampen en een mogelijke snelle transitie naar schone en duurzame energiebronnen.

Ongeveer de helft van de 112 financiële instellingen die onder toezicht staan van de centrale bank, overweegt om niet langer te investeren in vervuilende sectoren. Maar volgens het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson heeft slechts een handvol banken actief plannen gemaakt waarin rekening wordt gehouden met klimaatverandering en het behalen van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs.

Elderson verwelkomde het voorstel van de Europese Commissie om de financiële instellingen wettelijk te verplichten om plannen in te voeren om hun investeringsactiviteiten uitstootneutraal te maken. 

Ook zal de ECB de commissie helpen om de voortgang van de financiële sector in deze transitie te monitoren. De centrale bank heeft eerder al kritiek geuit op de financiële sector vanwege de trage voorbereiding op risico's die verband houden met klimaatverandering.

In de klimaatstresstest die de ECB tussen maart en juli 2022 zal houden moeten de banken onder meer aangeven hoe afhankelijk ze zijn van inkomsten uit industrieën die gepaard gaan met een hoge CO2-uitstoot en in welke mate de banken de uitstoot van broeikasgassen financieren.

Ook wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van de sector voor overstromingen of periodes van langdurige droogte als gevolg van klimaatveranderingen.

Banken die slecht presteren in de klimaatstresstest kunnen worden geconfronteerd met hogere kapitaalvereisten. Deze banken moeten dan bijvoorbeeld meer geld opzijzetten om de klimaatrisico's van hun beleggingen en investeringen op te kunnen vangen en kunnen dan minder winst uitkeren aan de aandeelhouders.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen