Europese Commissie zoekt nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap van EFRAG

Wolf Klinz, die eerder dit jaar voorgedragen werd als nieuwe voorzitter van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), heeft zich teruggetrokken vanwege gezondheidsproblemen.
De Europese Commissie begint daarop opnieuw met de zoektocht naar geschikte kandidaten om te nomineren voor dat voorzitterschap.
 
Recent werd de governance-structuur van de EFRAG aangepast, met het doel meer politieke besluitvorming te stimuleren. Dat betekende dat de technische expertgroep waaruit EFRAG vooral bestond uitgebreid werd met een Board, die politiek moet lobbyen voor de voorstellen van de professionals en omgekeerd. Alle Board-leden en expertgroepleden werden opnieuw benoemd, behalve de voorzitter.