Europees Hof van Justitie: bank kan zich niet beroepen op kleine lettertjes

Een bank legt klanten een leenovereenkomst voor waarin standaard een artikel is opgenomen dat ‘de klant de betreffende overeenkomst volledig gelezen en begrepen heeft’. Volgens de EU-richtlijn 2008/48/EC schiet ze daarmee tekort.
EU-richtlijn 2008/48/EC verplicht kredietverschaffers om de consument duidelijke en eenduidige informatie te verschaffen, zodat deze een onderbouwde beslissing kan nemen alvorens een geldbedrag te lenen. Daarnaast dient de kredietverschaffer de lener te voorzien van het formulier ‘Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ en de kredietwaardigheid van de klant degelijk te onderzoeken.
Op 18 december vonniste het Europees Hof in een zaak tussen een kredietverlener en burgers die hun lening niet konden terugbetalen (Case C-449/13, CA Consumer Finance SA versus Ingrid Bakkaus en anderen). De zaak had betrekking op enkele debiteuren die hun maandelijkse aflossing niet meer konden betalen, waarop de bank de totale leensom plus rente opeiste. 
In de daaropvolgende zaak kon de bank echter niet aantonen dat deze het formulier met consumenteninformatie had uitgereikt, noch dat zij op enige andere wijze had voldaan aan de verplichting om de klant doelmatig en volledig te informeren. De bank beriep zich vervolgens op de leenovereenkomst waarin standaard een artikel is opgenomen dat ‘de klant de betreffende overeenkomst volledig gelezen en begrepen heeft’. 
De Franse rechter was van oordeel dat een dergelijk algemeen artikel in een overeenkomst het de klant de facto onmogelijk maakt ooit zijn recht te halen, of de wederpartij nu aan al haar verplichtingen heeft voldaan of niet. Immers, de bewijslast dat de wederpartij niet aan de verplichtingen heeft voldaan ligt dan altijd bij de klant, duidelijk de zwakkere partij die zich geen langdurige rechtszaak kan veroorloven.
Het Europees Hof stelt nu vast, dat de Richtlijn 2008/48/EC niet expliciet vaststelt wie in dergelijke gevallen de bewijslast draagt dat de kredietverschaffer al zijn informatie- en onderzoekverplichtingen ten volle is nagekomen, en dat het dus aan de wetgever in de afzonderlijke landen is om een en ander wettelijk te regelen – onder de restrictie dat de nationale wetgeving ter zake recht moet doen aan het concept gelijkwaardigheid van consument en leverancier, zoals dat in de richtlijn is vastgelegd. Met andere woorden, de nationale wetgeving mag het uiteindelijk niet onmogelijk maken dat consumenten hun recht halen, wanneer zij zich onheus of onrechtvaardig bejegend voelen. 
In het concrete geval oordeelt het Hof dat niet van de consument verwacht mag worden dat deze bewijst dat de bank niet aan al haar verplichtingen om hem/haar naar behoren te informeren heeft voldaan. Bovendien bleek de bank geen adequaat kredietwaardigheidsonderzoek gedaan te hebben, alvorens de lening te verschaffen. En de bank mocht zich al helemaal niet beroepen op een algemeen artikel in de kleine lettertjes van de overeenkomst, dat de klant alles gelezen en begrepen had. 
Meer details via http://curia.europa.eu 
___________________________________________________________________________________________________
Lees meer vaknieuws voor accountants op AccountantWeek.nl. Vertrouwd, verfrissend en brutaal
AccountantWeek biedt u het laatste vaknieuws en zet iedere dag een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights. Daarnaast krijgt u een verfrissende en brutale kijk op de radicale veranderingen waarmee accountants de komende jaren worden geconfronteerd. 
Word lid van AccountantWeek.nl en profiteer:
– Dagelijks vak- en fiscaal nieuws
– Dagelijks een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights
– Uitnodigingen voor de Accountancy50 en de Nationale Accountancy Awards
– Gratis toegang tot de Financial Systems Beurs, de expo met de beste softwareleveranciers
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten (met PE)
– Opname in AccountantWeek’s Who’s Who – bekeken door 30.000 financieel managers
– Speciale printedities over o.a. Accountant & ICT
Word daarom vandaag nog lid van AccountantWeek, blijf op de hoogte en neem een voorsprong. Maak kans op een luxe weekend voor 2 personen naar Dubai. Meld u nu aan via AccountantWeek.nl
PS Wilt u betrokken zijn bij AccountantWeek als blogger, schrijver of spreker op een evenement? Neem contact op met Jan Bletz via jbletz@accountantweek.nl.
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Gerelateerde artikelen