EU-regeringsleiders willen financiële kennis burgers vergroten

De regeringsleiders van de Europese Unie streven naar het vergroten van de financiële kennis bij burgers, zo blijkt uit een concept-akkoord voor de EU-top in Brussel

De regeringsleiders willen de Europese interne markt versterken en daarvoor moet de financiele kennis van burgers verbeterd worden. Het gaat daarbij niet alleen om het juiste gebruik van bank- en spaarrekeningen, pensioenen en hypotheken, maar ook om kennis over beleggingen zoals aandelen, crypto's of groene obligaties. Door meer financiële kennis bij burgers te stimuleren, hopen de EU-leiders het vertrouwen in beleggingen te versterken, wat gunstig zou zijn voor de financiering van Europese bedrijven en investeringen. Daarover schrijft onder meer het ANP, deze ochtend. 

  • EU-leiders willen financiële kennis burgers vergroten
  • Initiatieven hiervoor moeten worden gepromoot door lidstaten
  • 30% van EU-begroting 2021-2027 gaat naar klimaat en digitalisering

In het concept-akkoord staat dat initiatieven om de financiële kennis van burgers te vergroten gepromoot moeten worden door de EU-landen. Volgens econoom Ewald Engelen is dit een terugkerend fenomeen: "Als Europa iets goed doet, krijgt Brussel de schuld, en als het fout gaat, krijgt Brussel ook de schuld." Journalist Teun van de Keuken beaamt dit: "Nederlanders zijn strikt, we willen graag alles netjes en ordentelijk hebben. Als we dan zeggen dat we ook niks mogen in dit land, dan zeggen Nederlandse politici: dit komt van Brussel."

Rol van de Europese Unie

De Europese Unie heeft verschillende organen die betrokken zijn bij het financieel beleid, zoals de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie, zo valt op de website van de Europese Raad te lezen. Dit orgaan bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders, stelt de algemene politieke beleidslijnen vast, terwijl de Raad van de Europese Unie, bestaande uit de nationale ministers, samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uitoefent.

Europees financieel kader 2021-2027

Het Europees financieel kader is de begroting op hoofdlijnen van de Europese Unie voor de periode 2021-2027, aldus de website EUmonitor. In december 2020 werd een compromisvoorstel bereikt, waarbij ook Polen en Hongarije instemden. Van de totale uitgaven van 1.824,3 miljard euro gaat 30% naar maatregelen tegen klimaatverandering en meer aandacht voor digitalisering. Lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren, riskeren opschorting van Europese subsidies.