EU-parlement verplicht verminderen CO2-uitstoot

Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans aangenomen.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een reeks wetten waarmee de CO2-uitstoot in de Europese Unie sterk moet dalen. De maatregelen zijn vervat in het zogeheten Fit for 55-pakket van Eurocommissaris Frans Timmermans en verplichten de EU-landen hun netto-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te hebben gedrongen ten opzichte van 1990.

Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) "staan de klimaatdoelen voor 2030 overeind en we scherpen ze zelfs aan". De maatregelen zullen volgens hem leiden tot 57 procent minder CO2-uitstoot. "Nog steeds onvoldoende om beneden de 1,5 graad temperatuurverhoging die in Parijs is afgesproken te blijven, maar niettemin fors meer klimaatambitie. De industrie zal echt moeten aanpoten om deze klimaatdoelen te halen."

Meer bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten, om ze ertoe aan te zetten te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in elektrisch vervoer en betere isolatie.

Dat is nodig omdat de EU heeft afgesproken in 2050 niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te bereiken moet in 2030 al de netto-uitstoot van de 27 landen met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. De verplichting is verpakt in het zogeheten Fit for 55-pakket van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De maatregelen waarover het parlement stemt gaan met name over aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Dat bestaat sinds 2005 voor vervuilende ondernemingen als staal- en cementfabrieken en bedrijven die energie opwekken. Zij moeten certificaten kopen voor hun CO2-uitstoot, en die worden steeds duurder. Op die manier worden ze gedwongen te verduurzamen. De sectoren die onder het ETS vallen moeten hun uitstoot voor 2030 met 62 procent terugdringen ten opzichte van 2005.

De maatregelen betekenen dat tanken, de energienota en een vliegticket duurder zullen worden. Om kwetsbare huishoudens en kleine bedrijven die het zwaarst worden getroffen door de groene transitie te helpen, stemt het parlement ook over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds. Lidstaten kunnen daaruit subsidies krijgen voor bijvoorbeeld renovaties aan gebouwen of tijdelijke inkomenssteunmaatregelen voor mensen die in energie-armoede leven.

Om de concurrentie met bedrijven van buiten de EU niet te ondergraven, komt er een CO2-’correctie’ op geïmporteerde producten. Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geldt vooralsnog alleen voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie.