Eumedion:’country-by-country-reporting moet onderdeel worden van bestuursverslag

Eumedion vindt dat het verslag over betalingen aan overheden (‘country-by-country-reporting’) onderdeel moet zijn van het bestuursverslag. Op die manier is verzekerd dat ook over de belastingbetalingen verantwoording aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) wordt afgelegd. Dat schrijft Eumedion in haar reactie op het conceptbesluit ‘country-by-country-reporting’.

Het conceptbesluit geeft uitvoering aan nieuwe regels die zijn opgenomen in de Europese jaarrekeningrichtlijn en in de transparantierichtlijn. Deze regels verplichten grote ondernemingen in de winningsindustrie (olie, gas, mijnbouw) en in de houtkap van oerbossen om jaarlijks te rapporteren over hun materiële betalingen aan overheden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is de mening toegedaan dat deze rapportage geen onderdeel mag zijn van het bestuursverslag.
 
Volgens Eumedion staan de Europese regels er niet aan in de weg dat toch nationaal wordt bepaald dat het verslag wél onderdeel is van het bestuursverslag, zodat de AVA het verslag kan betrekken bij de verantwoording van het bestuur over zijn bestuurstaken in het verslagjaar en bovendien verzekerd is dat er een ‘lichte’ vorm van accountantscontrole heeft plaatsgevonden. In de reactie toont Eumedion zich verder voorstander van een uitbreiding van de rapportageplicht naar alle beursgenoteerde ondernemingen.

• Reactie Eumedion

Gerelateerde artikelen