Eumedion wil verduidelijking maximumaantal commissariaten bestuurders beleggingsondernemingen

Eumedion, het corporate governance forum voor institutionele beleggers, vindt dat de AFM in de toekomst terughoudend zou moeten zijn met de mogelijkheid om bestuurders van significante beleggingsondernemingen en marktexploitanten toe te staan meer dan twee commissariaten te bekleden. Eumedion vindt verder dat de wetgever duidelijk moet maken welke commissariaten precies onder het maximumaantal vallen.

Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden commentaar op het voorontwerp van het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (‘MiFID II’).

In MiFID II staat dat een niet-uitvoerende bestuurder van een significante beleggingsonderneming of van een marktexploitant maximaal drie andere commissariaten mag bekleden en een uitvoerend bestuurder maximaal twee commissariaten. In het voorontwerp van de implementatiewet wordt de AFM echter de mogelijkheid gegeven om een uitvoerende bestuurder van een dergelijke onderneming toestemming te verlenen een extra niet-uitvoerende bestuursfunctie te vervullen. Eumedion vindt dat de toezichthouder van deze uitzonderingsmogelijkheid alleen in concrete, individuele en op beperkte basis gebruik mag maken.

Gerelateerde artikelen