Eumedion wil meer duidelijkheid over betrokkenheid accountant bij bestuursverslag

Eumedion, het corporate governance forum voor institutionele beleggers, wil graag bevestigd zien dat de externe accountant straks een ‘actieve onderzoeksplicht’ heeft om materiële onjuistheden in het bestuursverslag te signaleren en om daarover te rapporteren in zijn controleverklaring. Dit schrijft Eumedion in haar commentaar op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese jaarrekeningrichtlijn. Het commentaar is vandaag naar de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer gestuurd.

Op grond van de richtlijn en het wetsvoorstel moet een accountant niet alleen de jaarrekening controleren, maar ook onderzoeken of er, in het licht van de tijdens de controle verkregen kennis en begrip van de onderneming en haar omgeving, materiële onjuistheden in het bestuursverslag zitten.

Eumedion hoopt dat de wetgever deze bepaling zo uitlegt dat de accountant voortaan ook materiële onjuistheden in de risicoparagraaf, in de continuïteitsanalyse en in het corporate governance statement gaat signaleren.
 
Verder dringt Eumedion er bij de Tweede Kamer op aan om het verslag over betalingen aan overheden onderdeel te laten zijn van het bestuursverslag. Op die manier is verzekerd dat ook over de belastingbetalingen verantwoording aan de aandeelhoudersvergadering wordt afgelegd.

• Commentaar Eumedion

Gerelateerde artikelen