Eumedion: Bij oordeelonthouding accountant toch vermelding ‘key audit matters’

Eumedion heeft de NBA gevraagd het verbod op het vermelden van ‘key audit matters’ bij een oordeelsonthouding van een accountant te heroverwegen. Dit blijkt uit de vandaag verzonden reactie van Eumedion op het NBA-consultatiedocument ‘Aanpassing controleverklaring voor álle controles’.

Sinds boekjaar 2014 is een accountant van een beursgenoteerde onderneming verplicht om een uitgebreide, ondernemingsspecifieke controleverklaring bij de jaarrekening af te geven. De accountant moet daarin informatie opnemen over de gehanteerde materialiteit en de wijze waarop deze is bepaald, de reikwijdte van de groepscontrole en de kernpunten van de controle. De accountant mag echter géén kernpunten opnemen als hij een verklaring van oordeelonthouding afgeeft bij de jaarrekening.

Eumedion noemt dit een ‘merkwaardig verbod’. ‘Beleggers krijgen hierdoor namelijk geen inzicht in de belangrijkste risicogebieden in de jaarrekening, die ten slotte wél is gepubliceerd door de onderneming,’ aldus Eumedion.
 
Eumedion vindt het ook een gemiste kans dat de NBA (nog) niets doet met de vanaf boekjaar 2016 geldende plicht voor accountants om actief te onderzoeken of er materiële onjuistheden in het bestuursverslag zitten en om daarover te rapporteren in de controleverklaring. Volgens Eumedion had anticipatie op deze nieuwe wettelijke verplichting – bijvoorbeeld via het onderhavige consultatiedocument – voor de hand gelegen.

Gerelateerde artikelen