EU-akkoord over afvalrichtlijn verhoogt druk op accountants

Europa bereikt akkoord om verpakkingsafval drastisch te verminderen. Als onderdeel van dit akkoord zullen consumenten binnenkort in staat zijn om hun eigen bekers of bakjes mee te nemen naar afhaalrestaurants en kiosken, zonder extra kosten. Dit is een van de vele maatregelen die onderhandelaars van EU-landen en het Europees Parlement hebben afgesproken om de hoeveelheid verpakkingen en afval te verminderen.

Naast het toestaan van eigen herbruikbare verpakkingen, zullen er ook beperkingen worden opgelegd aan eenmalige plastic wegwerpverpakkingen, zoals die voor mayonaise of zeepjes in hotels. Deze verpakkingen moeten bovendien beter afbreekbaar worden, zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 

  • Nieuwe regels om verpakkingsafval te verminderen
  • Herbruikbare bekers toegestaan bij afhaalpunten
  • Beperkingen voor eenmalige plastic wegwerpverpakkingen

De verpakkingsindustrie in Nederland heeft een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar en meer dan 80.000 werknemers. De sector is toeleverancier voor de food- en non-foodindustrie en speelt een rol in de logistieke keten. Export komt uit op ruim 5 miljard euro per jaar.

Nieuwe regels voor verpakkingsvolume en design

Fabrikanten behouden nog steeds de vrijheid om hun producten in te pakken, maar onder de nieuwe afspraken zal de lege ruimte in verpakkingen beperkt worden tot maximaal 50 procent voor goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd. Uitzonderingen worden gemaakt voor bestaande verpakkingen met een iconisch uiterlijk of unieke designerverpakkingen.

Europese Unie streeft naar vermindering van verpakkingsafval

Deze maatregelen zijn bedoeld om de klimaat- en milieudoelen van de Europese Unie te bereiken, aangezien de huidige verpakkingsregels ontoereikend blijken te zijn. De hoeveelheid verpakkingsafval in Europa is in de afgelopen tien jaar met 25 procent gestegen. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt verwacht dat dit tegen 2030 nog eens met 19 procent zal toenemen. Voor plastic afval wordt zelfs een toename van 46 procent tegen 2030 geschat.

EU nadert officiële goedkeuring van verpakkingsakkoord

Deze afspraken zijn momenteel in principe goedgekeurd door onderhandelaars van zowel de EU-landen als het Europees Parlement. De laatste stap is de officiële bekrachtiging door de 27 EU-landen en het Europarlement, waarna deze maatregelen kunnen worden geïmplementeerd.

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Registeraccountants jen rapportage afvalstromen

De controle op de rapportage van afvalstromen in jaarrekeningen voortdurend in ontwikkeleing. De controle op de rapportage van afvalstromen is een onderdeel van de controle van de jaarrekening. Registeraccountants spelen een rol bij het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatie over afvalstromen.De mate van controle hangt af van verschillende factoren, waaronder:

1. Wet- en regelgeving 

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote ondernemingen om uitgebreid te rapporteren over hun impact op mens en milieu, inclusief afvalstromen. In Nederland is daarnaast de Wet milieubeheer van toepassing. Deze wet stelt regels voor het beheer van afvalstoffen. De NBA heeft een Standaard voor Assurance-opdrachten (SA) 3150 'Identificatie en beoordeling van de risico's van materiële onjuistheid'. Deze SA vereist van registeraccountants dat zij de risico's van materiële onjuistheid in de jaarrekening beoordelen, inclusief die met betrekking tot afvalstromen.

2. Materialiteit:

De materialiteit van de afvalstromen bepaalt de mate van controle die de registeraccountant moet uitvoeren. Dit hangt af van de omvang van de afvalstromen, de impact op het milieu en de financiële risico's.

3. Relevantie:

De relevantie van de afvalstromen voor de jaarrekening is van belang. Dit hangt af van de mate waarin de afvalstromen de winst-en-verliesrekening, de balans of het kasstroomoverzicht beïnvloeden.

4. Controleerbaarheid:

De registeraccountant moet in staat zijn om betrouwbare informatie over de afvalstromen te verzamelen en te controleren.

In de praktijk kunnen accountants de volgende stappen ondernemen:

  • Beoordelen van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de rapportage van afvalstromen.
  • Beoordelen van de materialiteit van de afvalstromen.
  • Beoordelen van de relevantie van de afvalstromen voor de jaarrekening.
  • Beoordelen van de controleerbaarheid van de afvalstromen. Uitvoeren van tests op de afvalstromen, indien nodig.