EU keurt herstelplan Nederland goed

De EU-ministers van Financiën keuren het coronaherstelplan van Nederland definitief goed.

Nederland krijgt 455 miljoen euro aan Europese subsidies voor projecten die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland helpen verminderen. Dat is het resultaat van een akkoord dat de EU-ministers van Financiën in Luxemburg hebben gesloten over het REPowerEU genoemde plan om de Europese Unie in 2030 te hebben afgekoppeld van Russische kolen, olie en gas.

REPowerEU zal worden gefinancierd met nog ongebruikte leencapaciteit van 200 miljard euro uit het coronaherstelfonds, 20 miljard aan subsidies uit het Innovatiefonds van de EU en de opbrengst van emissievergunningen voor de industrie. Minister Sigrid Kaag (Financiën) zei na afloop van de bijeenkomst met haar collega's dat Nederland geen beroep zal doen op de beschikbare leningen uit Brussel.

De lidstaten moeten nog onderhandelen met het Europees Parlement over definitieve wetgeving. De Tsjechische minister van Financiën Zbyn?k Stanjura zei na de stemming in Luxemburg dat een snelle deal nodig is. Hij verwees naar de Russische agressie in Oekraïne en de "recente aanvallen op de Europese energie-infrastructuur", doelend op de lekkende gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee.

De Europese Commissie kwam in mei met een pakket voorstellen voor een strategische aanpak om de EU zo snel mogelijk onafhankelijk van Rusland te maken voor haar energievoorziening. Ze schatte dat de extra investeringen die daarvoor nodig zijn, onder meer voor een snellere omslag naar hernieuwbare energie, tijdens de lopende EU-meerjarenbegroting tot en met 2027 210 miljard euro zouden bedragen, en in totaal 300 miljard tot 2030.