EU gaat over tot centraliseren van kapitaalmarktgegevens

Toezichthouder belooft kostenverlagingen en sneller inzicht in risico’s.

Financieel toezichthouders in Europa gaan over tot het centraliseren van kapitaalmarktgegevens. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt dat talrijke voordelen, zoals efficiëntere regelgeving en meer transnationale samenwerking. 

  • Europese financiële toezichthouders centraliseren kapitaalmarktgegevens voor efficiëntere regelgeving en samenwerking
  • Consolidering van kapitaalmarktdata belooft beter risico-inzicht en verbeterde compliance voor toezichthoudende instellingen
  • Centralisatie van rapportage bevordert efficiency en vermindert administratieve lasten voor financiële instellingen

Consolidering van kapitaalmarktgegevens leidt volgens de AFM ook tot beter inzicht in de risico's. Ook zal centralisering van de rapportage van kapitaalmarkten in Europa de efficiency en compliance aanzienlijk doen toenemen voor instellingen die onder toezicht staan. Het rapportageprocessen zal beter gestroomlijnd worden en de administratieve lasten zullen afnemen, zo belooft de AFM verder. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Centrale gegevensverzameling is tevens efficiënter, omdat er geen landelijke data-infrastructuur nodig is om gegevens te ontvangen en verwerken. Bovendien is er bij centralisering geen sprake meer van inefficiënte gegevensuitwisseling tussen regelgevende instanties. Het voordeel voor financiële instellingen is dat ze gegevens slechts op één plek hoeven in te dienen. Daarnaast profiteert een beter geïntegreerde Europese kapitaalmarkt van gegevensopslag op supranationaal Europees niveau.

Centraliseren van kapitaalmarktgegevens sluit nauw aan bij de doelen van de Kapitaalmarktunie (KMU) binnen de Europese Unie. 

Lees ook

  •  Meer over meer over de stand van zaken van de eenwording van de Europese kapitaalmarkten

De centralisatie van kapitaalmarktgegevens door Europese toezichthouders heeft ook gevolgen voor Nederlandse registeraccountants. De ontwikkeling moet leiden tot efficiëntere regelgeving, betere risicobeoordeling en gestroomlijnde rapportageprocessen en daarmee lagere compliancekosten. Daartegenover staan ook risico's: 

  • Efficiëntere naleving: Accountants hoeven data maar op één plek in te dienen, wat tijd en kosten bespaart
  • Betere risicobeoordeling: Gemakkelijker toegang tot gecentraliseerde data kan leiden tot betere risicoanalyses door accountants
  • Gestroomlijnde processen: Standaardisatie van rapportagevereisten vereenvoudigt de werkwijze.

Risico's: 

  • Aanpassing aan nieuwe vereisten: Accountants zullen zich moeten verdiepen in de nieuwe regels en processen.
  • Extra inspanningen en kosten: Implementatie van de nieuwe regels kan op korte termijn extra kosten met zich meebrengen.
  • Datakwaliteit: De kwaliteit en betrouwbaarheid van de gecentraliseerde data moet gewaarborgd worden.
Gerelateerde artikelen