ESG-rapportages vaak nog handwerk

Software voor ESG-verslaglegging slechts mondjesmaat gebruikt.  

Slechts acht van de 23 ondervraagde Nederlandse bedrijven maken gebruik van technologie om ESG-rapportages in de bedrijfsvoering op te nemen. Dat blijkt uit onderzoek dat Diligent, aanbieder van SaaS-oplossingen op het gebied van modern governance, risico, compliance, audit en ESG in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Er zijn in al deze landen grote verschillen in aanpak wat betreft verantwoordelijkheden en toegepaste kaders en technologieën.

Het ene bedrijf legt de verantwoordelijkheid bij een ESG-manager, terwijl een ander op een duurzaamheidscommissie leunt. De kaders voor ESG-rapportages zijn bij de een gebaseerd op een eigen ontwikkeld systeem, terwijl anderen gebruik maken van GRI-standaarden, SASB, CDP, wetenschappelijke standaarden, UN Global Compact principes of een combinatie daarvan.

Op de vraag hoe ze ervoor zorgen dat ESG-gegevens net zo nauwkeurig zijn als hun financiële gegevens, antwoordden slechts acht van de 23 ondervraagde Nederlandse bedrijven dat ze technologie gebruiken die gegevensverzameling stroomlijnt en verifieerbare rapportages mogelijk maakt. De overige bedrijven vertrouwen op een commissie of manager zonder dergelijke technologie te gebruiken. Een enkeling geeft zelfs aan helemaal geen middelen te hebben om de kwaliteit van de gegevens enigszins te waarborgen. 

In Frankrijk, Spanje en Duitsland, waar hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd, waren de resultaten vergelijkbaar in termen van technologiegebruik. Voor interne ESG-gegevens gebruiken slechts tien van de 23 bedrijven technologie in Frankrijk, negen van de 25 in Spanje en negen van de 25 in Duitsland. Voor voortdurende monitoring van ESG-gegevens van derden, zoals toeleveranciers, gebruiken negen van de ondervraagde Nederlandse en Franse bedrijven technologie en tien in Spanje en Duitsland.