ESAA Symposium in teken van 100 jaar accountantsopleiding aan de EUR

Het ESAA Symposium op vrijdag 4 september staat dit jaar in het teken van 100 jaar accountantsopleiding. Het centrale thema is ‘transparantie’. Dit wordt belicht vanuit vier verschillende gezichtspunten.

Jolanda Poots-Bijl (CFO Ordina) belicht het belang van transparantie binnen de onderneming. Paul Koster (voorzitter VEB) geeft zijn zienswijze weer vanuit de optiek van de belegger. Carin Gorter (commissaris bij o.a. ING) gaat in op het thema vanuit de rol van de commissaris.

En de rol van de accountant bij transparantie wordt belicht in een paneldiscussie met de huidige hoogleraren van de accountantsopleiding aan de EUR (Auke de Bos, Hans Gortemaker en Martin Hoogendoorn) en met de voorzitter van de NBA, Pieter Jongstra.
 
Het Symposium staat onder leiding van dagvoorzitter prof.dr. Jan Peter Balkenende.

 Meer informatie/aanmelden

Gerelateerde artikelen