Engelse vertaling NBA-handreiking 1137 – Corruptie

De NBA publiceert vandaag een onofficiële Engelse vertaling van NBA-handreiking 1137, Corruptie, werkzaamheden van de accountant. Deze Engelstalige versie ondersteunt Nederlandse accountants bij hun communicatie over dit onderwerp aan onder anderen (bestuursleden van) cliënten, teamgenoten en buitenlandse collega’s die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Het doel is controlerend accountants een handreiking te bieden voor het inschatten van risico’s op en het herkennen van corruptie bij de controle. Ook voor andere accountants bevat de handreiking interessante informatie, zoals corruptierisico’s te relateren aan regio’s waarin de cliënt opereert, en activiteiten die de cliënt ontplooit en transacties die de cliënt uitvoert of waarbij deze betrokken is.

Verder bevat de handreiking:

  • definities van corruptie en ‘facilitation payments’ en een overzicht van (internationale) wet- en regelgeving;
  • mogelijke werkzaamheden bij ingeschatte risico’s op of een aanwijzing voor corruptie;
  • communicatie en rapportage over bevindingen rond (risico’s op) corruptie.

 

Gerelateerde artikelen