Eisen verzekeraars jagen premies omhoog

Premies voor risicoverzekeringen in 2023 gemiddeld met bijna 13 procent gestegen.

Nederlandse bedrijven betalen opnieuw meer premie voor hun risicoverzekeringen. Ook kosten nieuwe preventie-eisen het bedrijfsleven 3 ton. Cybercriminaliteit is voor bedrijven het risico met de meeste impact. Dat blijkt uit de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van verzekeringsmakelaar en adviseur van bedrijfsrisico’s Marsh, waarin trends, ervaringen en verwachtingen van bijna 400 bedrijven met een omzet tussen 25 miljoen en 1 miljard euro met betrekking tot de continuatie van bedrijfsmatige verzekeringen is onderzocht.
 
Uit het marktonderzoek Nationale Benchmark Schadeverzekeringen van Marsh blijkt daarnaast dat de premies voor risicoverzekeringen in 2023 gemiddeld met bijna 13 procent zijn gestegen. De gemiddelde risicodekking is juist gedaald naar 74 procent ten opzichte van 80 procent in 2021. Maar 16 procent van de bedrijven zegt alle bedrijfsrisico’s te hebben afgedekt. Bij een kwart van de bedrijven zijn bovendien de voorwaarden bij het verlengen van de verzekeringen verslechterd. Betere voorwaarden gingen ook vaak gepaard met hogere premies. De verzekeraars stellen voor hun risicodekking voor 47 procent van de bedrijven aanvullende preventie-eisen. De investeringen voor deze preventie-eisen kosten een bedrijf gemiddeld 301.000 euro, een toename met meer dan 25.000 euro ten opzichte van 2021 en 60.000 euro meer dan in 2020.

Op de vraag met welke risico’s bedrijven zich bezighouden, staat cybercriminaliteit met afstand bovenaan de lijst van risico’s met de meeste impact. Er zit wel een verschil tussen de grootte van bedrijven en de risico’s waar ze mee te maken krijgen. Ondernemingen met meer dan 100 fte aan personeel maken zich meer zorgen over de continuïteit van de business en het managen van crises dan kleinere bedrijven. Kleinere bedrijven zijn juist meer bezig met werkkapitaal, cash, management en kredietrisico’s als impactvol.