Einde aan verwarring over Standaard 4400

Onbegrip over het niet bieden van zekerheid over specifieke werkzaamheden.

Opnieuw vraagt de NBA aandacht voor de herziene Standaard 4400. Die biedt richtlijnen voor opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden Op 1 januari is een aangepaste versie van start. In de aangepaste Standaard 4400N is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van ‘gewone taal’, zo meldt de NBA.  

Ook is meer positief omschreven wat de opdracht voor de beoogde gebruiker inhoudt. De vroegere vermelding in het rapport dat de accountant geen zekerheid verstrekt, heeft meermalen tot verwarring geleid.

Toch was dit niet de belangrijkste reden om de Standaard aan te passen. De aanleiding was dat de standaard op internationaal niveau werd aangepast. De NBA heeft daarom ook de Nederlandse variant (4400N) doorgevoerd.

Formeel is Standaard 4400N (nog) van toepassing op opdrachten die voor 1 januari 2024 zijn aangevangen en zijn afgerond voor 1 januari 2025. Vrijwillige eerdere toepassing van de herziene Standaard 4400 is toegestaan, omdat daarmee (indirect) ook wordt voldaan aan de vereisten van de Standaard 4400N.

Gerelateerde artikelen