EFRAG komt met aanvullende CSRD ondersteuning

Het CSRD komt eraan. EFRAG kondigt aan dat zij aanvullende CSRD ondersteuning zal ontwikkelen.

Door Joris de Bruijn

Rapportageplicht komt steeds dichterbij
De verplichting om te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt snel dichterbij, en dat voert de druk op voor zowel de organisaties die ermee te maken krijgen als de uitvoerende instanties. De European Financial Reporting Advisory Group, kortweg het EFRAG, is verantwoordelijk voor de technische uitvoer van de CSRD en heeft als verantwoordelijkheid om alle richtlijnen op tijd af te hebben.

Eind vorig jaar zijn de nieuwste versies van de richtlijnen gepubliceerd en daarmee is meer duidelijk geworden over hoe de rapportageplicht eruit komt te zien. Toch struikelen nog veel organisaties over de honderden pagina’s aan richtlijnen en wat dit voor hen gaat betekenen.

Het EFRAG kondigt aan dat zij aanvullende CSRD ondersteuning zal ontwikkelen om organisaties te begeleiden bij implementatie. Dit maakt het orgaan bekend naar aanleiding van de oproep van EU commissaris McGuinness om hier extra aandacht aan te schenken. 

Er zou te weinig begeleiding zijn terwijl de CSRD een zeer grote uitdaging vormt, aldus McGuinness. Daarom zou het EFRAG niet moeten werken aan het opstellen van sector-specifieke richtlijnen,  maar juist aanvullende begeleiding moeten gaan bieden bij het pakket dat er al ligt.  Het EFRAG volgt dit verzoek op en geeft aan drie typen ondersteuning te overwegen. 

Sector-specifieke richtlijnen uitgesteld
De focus van het EFRAG op het doorontwikkelen van bestaande en aanvullende sector-specifieke richtlijnen is een risico, aldus EU commissaris Mairead McGuinness. Zij stelt in een openbaar verzoek medio maart dat de CSRD een grote uitdaging vormt voor rapporterende organisaties. Ze stelt daarom voor dat het EFRAG capaciteit vrijmaakt om hulpmiddelen te ontwikkelen voor de richtlijnen die al op tafel liggen. Dat betekent ook dat de tijdsplanning rondom de lancering van sectorspecifieke richtlijnen moet worden bijgesteld. 

Het EFRAG kan zich vinden in deze oproep en bevestigt nu dat ze haar aandacht zal richten op het ontwikkelen van extra hulpmiddelen. Hierbij ligt de focus op ondersteuning op de richtlijnen die gaan gelden voor alle CSRD-plichtige organisaties: de zogenoemde sector-agnostische richtlijnen.  De ontwikkeling van sector-specifieke richtlijnen zal hiermee op een lager pitje komen te staan. Ook de richtlijnen voor MKB bedrijven zullen pas in een later stadium worden gepubliceerd. 

Drie typen ondersteuning aangekondigt
Het EFRAG kondigt aan een specifieke afdeling op te zetten ter ondersteuning van de CSRD. Deze zal zich gaan focussen op drie typen ondersteuning. Ten eerste zal er soepele en vlotte begeleiding voor de CSRD worden gecreëerd, die volgens het EFRAG ‘broodnodig’ is. Daarnaast zal er een gebruiksvriendelijke plek met CSRD documentatie worden gebouwd en als laatste zal het EFRAG educatieve initiatieven gaan faciliteren. Het optuigen van deze ondersteuningsafdeling krijgt de hoogste prioriteit. 

De aankondiging van het EFRAG komt vrij vlot na de oproep van Eurocommissaris McGuinness. De aangekondigde hulpmiddelen lijken vooral gericht te zijn op het begrijpbaar maken van de eisen rondom de CSRD. 

Financials laten zich bijscholen
Dat dit nodig is, blijkt wel uit de groeiende behoefte aan trainingen en cursussen rondom dit onderwerp. Ook veel accountants laten zich op dit moment bijscholen, en kantoren nemen personeel in dienst dat zich specifiek gaat richten op dit nieuwe onderwerp. Kennis is nodig rondom zowel het domein duurzaamheid in algemene zin, als over technische CSRD concepten zoals de dubbele materialiteitsanalyse.

Eerder kwam het EFRAG al met een reeks videocolleges over de verschillende algemene CSRD standaarden. Deze webinars, gegeven door leden van het EFRAG, bestaan uit gesproken toelichtingen van datgene wat in de honderden pagina’s aan documentatie te lezen valt. Het valt te hopen dat de aanvullende ondersteuning die er gaat komen een stuk vlotter en begrijpelijker is. Anders blijft de CSRD voor velen een behoorlijk complexe materie. 


Joris de Bruijn
Founder & business developer 
Ecocharting – CSRD platform 

Gerelateerde artikelen