EFRAG adviseert Brussel toepassing ‘Amendments to IAS 1’ goed te keuren

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft het in december 2014 door de IASB gepubliceerde ‘Disclosure Initiative - Amendments to IAS 1’ tegen het licht gehouden en adviseert nu in een brief aan de Europese Commissie om de toepassing ervan in de Europese Unie goed te keuren.

Deze ‘Amendments’ zijn van toepassing op boekjaren vanaf 1 januari 2016 en verduidelijken  de presentatie en toelichtingvereisten van ‘IAS 1 Presentation of Financial Statements’.

Het advies van EFRAG aan de Europese Commissie luidt: ‘EFRAG assesses that the Amendments meet all technical endorsement criteria of the IAS Regulation and are conducive to the European public good. It therefore recommends their endorsement. EFRAG’s recommendation is explained in the letter to the European Commission and the accompanying appendices.’

Gerelateerde artikelen