Eerste monitor diversiteitsconvenant is bekend

De NBA deelt de resultaten van het Convenant diversiteit & inclusie.

Van de 39 accountantskantoren die het Convenant diversiteit & inclusie ondertekenden hebben 26 kantoren data aangeleverd voor de eerste monitor.

Dat meldt de NBA in een persbericht. 

De accountantspopulatie (inclusief accountants in opleiding) binnen die kantoren bestaat voor 28 procent uit vrouwen. Slechts vier van de 26 kantoren hebben een min of meer gelijke man/vrouw verdeling qua accountants, zo schrijft de NBA.

Vrouwen stromen relatief veel uit en groeien met name niet door in de stap van medior naar senior en van de subtop naar de top. Uit de aangeleverde data blijkt ook dat het percentage vrouwen in raden van bestuur gemiddeld vijftien procent is. In raden van commissarissen is dat gemiddeld 44 procent. Die resultaten zijn grotendeels gelijk aan drie jaar geleden (Diversiteit in jaarverslagen Top 20 Accountantskantoren 2020) en aan die uit de nationale Female Board Index 2023.

Zeven van de 26 organisaties geven aan culturele diversiteit te meten, waarbij één organisatie data kan aanleveren over de culturele identiteit. Inclusie wordt door veertien van de 26 kantoren gemeten via medewerkerstevredenheidsonderzoeken en cultuurscans.

Convenant
De NBA heeft in 2022 het initiatief genomen tot het Convenant diversiteit & inclusie accountantskantoren. Accountantskantoren die zich hieraan verbinden beloven om hun kantoor qua personele samenstelling, ook voor wat betreft accountants, meer divers en inclusief te maken. En op alle niveaus. Dit om de teruglopende mate van diversiteit richting de (sub)top tegen te gaan (cohort consistentie). De ondertekening van het diversiteitsconvenant is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Onderdeel van het convenant is de toezegging om jaarlijks relevante informatie beschikbaar stellen voor een monitor, teneinde de voortgang op een aantal duidelijke prestatie indicatoren te rapporteren.

De deelname aan het convenant is work in progress. Een aantal kantoren kon nog geen data aanleveren. Sommigen gaven aan dat de systemen hier nog niet op ingericht zijn. Anderen noemden tijdsdruk als obstakel. De NBA vraagt deze kantoren om bij de volgende monitor wel informatie aan te leveren. De monitor geeft belangrijke stuurinformatie op basis waarvan kantoren maatregelen kunnen nemen om de uitstroom van vrouwelijke accountants in een doorstroom te veranderen. Met het publiceren van de eerste rapportage roept de NBA ook andere kantoren op zich aan te sluiten bij het convenant.

Lees ook: Feminiene waarden in finance: bouwen aan een duurzame en gelijkwaardige toekomst
 

Gerelateerde artikelen