Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Wet compartimenteringsreserve aan

De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet compartimenteringsreserve dinsdag als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en beoogt de compartimentering bij de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting wettelijk te regelen.

Aanleiding voor dit voorstel vormt een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013. Hierin geeft de Hoge Raad aan dat wanneer de wetgever voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling wil compartimenteren bij een sfeerovergang ten gevolge van een wetswijziging, dat bij wet moet zijn vastgelegd. De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 33.713, A) op 16 oktober 2014 aangenomen.

Gerelateerde artikelen