Eerste Kamer neemt initiatiefvoorstel Wet toezicht kredietunies aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag het initiatiefvoorstel Wet toezicht kredietunies aangenomen. Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) wijzigt de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten. Het voorstel beoogt heldere kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn.

Een kredietunie is in het voorstel een coöperatie waarvan de leden op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, die haar bedrijf maakt van het bij haar leden aantrekken van opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen aan haar leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden. De initiatiefnemers willen met hun voorstel nieuwe initiatieven met betrekking tot ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven.

Het voorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA). Na diens vertrek uit de Tweede Kamer heeft het Tweede Kamerlid Nijboer de verdediging van het voorstel overgenomen. Het voorstel is op 24 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 april 2015 zonder stemming aangenomen. 

Lees ook:

Gerelateerde artikelen