Eerste Brenda Westra Opinieprijs voor opiniestuk ‘Tijd voor tijd’

Linda Stasse, senior associate bij PwC, is de winnaar van de eerste Brenda Westra Opinieprijs.

Lees ook: Jonge accountants: 11 maatregelen ter verbetering van accountantsberoep

Deze prijs werd in het leven geroepen door Stichting Future Finance en business universiteit Nyenrode. Het is het nalatenschap van bekende denker en auteur in de Accountancy Brenda Westra, die in 2015 helaas overleed op 48-jarige leeftijd. 

De opiniebijdrage van Linda Stasse gaat in op de studie ‘opvattingen over het accountantsberoep’ van Bas Herrijgers van NBA Young Profs en Marlies de Vries van Nyenrode Business Universiteit. Deze studie over werkdruk zorgde eerder dit jaar voor veel beroering in accountancyland. 

In plaats van de oplossing van dit werkdrukprobleem te zoeken in meer (flexibele) medewerkers en betere arbeidsvoorwaarden, zoekt Stasse de oplossing in betere inzet van moderne IT-middelen voor auditing. 

Investeer tijd in het leren van nieuwe innovatieve audittechnieken en de inzet van IT daarbij, schrijft ze in haar bijdrage op The Accountables. Een tijdsinvestering die zich in de toekomst terug zal betalen in tijd. Nog altijd gaat veel tijd in de audit verloren aan repeterende werkzaamheden en grote steekproeven, die door de angst op een interne of (nog erger) externe review alleen maar omvangrijker worden. 

Ik ben van mening dat de audit slimmer kan worden ingericht, en dat de rol van IT daarbij nog altijd teveel onderbelicht is, aldus Stasse. IT-toepassingen kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van tijdsintensieve werkzaamheden. Goede voorbeelden hiervan zijn het inzetten van data-analyse, het toepassen van process mining of het gebruik maken van robotisering van werkzaamheden. 

Een vergroting van onze kennis over de mogelijkheden van IT-toepassingen in de audit is daarvoor nodig, vervolgt ze. Toch wordt er (te) weinig tijd besteed aan goede opleiding. Uit het eerdergenoemde onderzoek van de NBA Young Profs en Nyenrode blijkt namelijk ook dat young professionals structureel te weinig tijd besteden aan opleidingen. En dat begrijp ik. Waarom zou je tijd investeren in training en cursussen, als je die tijd ook kunt gebruiken om weer een paar extra vinken te zetten? Het antwoord op die vraag is dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid werktijd, maar ook over de invulling van die werktijd. Door nu tijd te investeren in cursussen over slimmer auditen en toepassing van IT daarbij, kun je straks je werktijd verminderen dan wel zinvoller besteden.

De elf kandidaten voor de Brenda Westra Opinieprijs 2018 werden uitgenodigd voor deelname op basis van de beoordeling en thematiek van hun bachelor- of masterscriptie accountancy. De kandidaten schreven elk ook een opinie, die werd gepubliceerd op het platform The Accountables. Acht van de elf inzendingen komen van vrouwelijke (aankomend) accountants. 

Gerelateerde artikelen