Eerste analyse uitkomsten SRA-Cultuurscan voor Worrell & Jetten

Het Zoetermeerse accountants- en advieskantoor Worrell & Jetten is het eerste kantoor dat de analyse van de uitkomsten van de SRA-Cultuurscan uitgereikt heeft gekregen.

“De SRA-Cultuurscan geeft perfect inzicht in wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Dat is van grote waarde in een vooruitstrevende organisatie als de onze, waar zwaar wordt ingezet op strategie en kwaliteit”, zegt Erik Westerhof, partner van Worrell & Jetten.  “De scan is een positieve eerste aftrap waar we trots op mogen zijn. Het is fijn om te zien dat uit de uitslagen blijkt dat medewerkers van hoog tot laag de scan positief hebben ingevuld, maar er is altijd ruimte voor aanscherping. We zien het als een nulmeting waarmee we aan de slag kunnen. De scan geeft goede handvatten om een verdere verbeteringsslag te maken”, zo vervolgt hij.
 
Aansluiten op mkb-praktijk

Westerhof: “De SRA-Cultuurscan sluit naadloos aan op de mkb-praktijk en is uitermate geschikt om per functie en afdeling in te zoomen. Zo zie je per groep wat aandacht behoeft. Zo zien we dat onze missie en visie echt geland zijn bij onze medewerkers. Daar hebben we zeer hoog op gescoord. Ook het samenwerken tussen teams heeft onze aandacht, maar uit de scan blijkt dat we hier nog meer winst kunnen behalen. Deze en andere resultaten van de scan zullen zeker besproken en verder uitgewerkt worden in de organisatie.” 
 
Optimaliseren cultuur

Het optimaliseren van de organisatiecultuur maakt onderdeel uit van het kwaliteitsverbeterplan voor de accountancybranche, opgenomen in het rapport ‘In het publiek belang’. In dat plan is onder andere opgenomen dat alle accountantskantoren met AFM-vergunning vóór 1 oktober 2016 hun bedrijfscultuur in kaart moeten brengen. Om die reden is er nu de SRA-Cultuurscan. De scan maakt het ook mogelijk om verdere selecties te maken naar bijvoorbeeld deelgebieden als assurance, vestiging, afdeling, functieniveau en leeftijd, waarbij volledige anonimiteit is gewaarborgd. De resultaten worden persoonlijk besproken en vergeleken met de resultaten van collega-kantoren.
 
Begeleiding vanuit SRA

Om de SRA-kantoren die de scan hebben uitgevoerd, ook in de nafase te ondersteunen en te begeleiden met maatwerk, is er een speciaal begeleidingsteam opgericht dat de kantoren onder meer helpt met duiding, ontwikkeling en implementatie van verbeterplannen.

 

Gerelateerde artikelen