Eenvoudig herstel van foute aangiftes zeer wenselijk

RB juicht beleidsverandering ministerie van Financiën toe.

De recent door het Ministerie van Financiën gepubliceerde ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ voorziet in een behoefte. De beleidsrichting maakt het mogelijk om fouten in een aangifte eenvoudig en zonder formele bezwaarprocedure te kunnen herstellen. Dat is zeer wenselijk volgens Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken van het Register Belastingadviseurs (RB).

  • De Beleidsrichting direct aanpassen betekent dat fouten bij de aangifte eenvoudig kunnen worden rechtgezet
  • Dat is een hele stap vooruit, zeggen fiscalisten die verenigd zijn in de RB
  • Daarvoor moet echter geen verzoek tot herziening meer nodig hoeven te zijn

Wel is het volgens het RB niet doelmatig om alle berichten na het vaststellen van de aanslag als een verzoek om herziening aan te merken. “De keuze voor herziening of bezwaar laten we veel liever aan de belastingplichtige, al dan niet in overleg met zijn of haar belastingadviseur”, aldus Schenk. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 


Bent u accountant of heeft u te maken met accountancy en heeft u een visie op dossiers, issues en (praktische) zaken die voor de sector relevant zijn, informeer dan de redactie voor een mogelijke publicatie, blog, analyse of een interviewgesprek.


 

De afschaffing van het zogenaamde ‘nieuwfeitvereiste van art. 16 AWR’ die in deze beleidsrichting wordt voorgesteld kan niet rekenen op instemming van het RB. Het RB verzoekt om dat deel van het voorstel te heroverwegen en beveelt aan het waarom van die keuze nader toe te lichten.

“Wat we verder nog wel missen is het overgangsrecht dat samenhangt met dit voorstel”, voegt Schenk nog toe. “Daarmee voorkom je dat, na invoering van het voorgestelde nieuwe heffingssysteem, aanslagen waar op dat moment onder de huidige wetgeving geen navorderings- of naheffingsbevoegdheid meer voor bestaat, alsnog kunnen worden herzien.”

Lees ook:

Checklist voor werkelijk rendement box 3

 

Gerelateerde artikelen