Een op drie werkenden onvoorzichtig met privacygevoelige informatie

34 procent van de werkende Nederlanders deelt wel eens onbedoeld privégegevens met derden. Dit blijkt uit onderzoek van VPN-dienstenvinder VPNdiensten.nl onder 1.027 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.

Vooral hoogopgeleiden gaan onveilig om met privacygevoelige informatie. Zo deelt maar liefst 42 procent van hen weleens privégegevens met personen of bedrijven voor wie die niet zijn bedoeld. Onder praktisch geschoolden maakt slechts negentien procent zich hieraan schuldig. 

Niet alleen het delen van persoonlijke informatie zorgt voor problemen, ook het opslaan ervan gaat geregeld mis. Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de respondenten gevoelige gegevens niet altijd opslaat in een beveiligde omgeving. 

Een mogelijke verklaring voor overtredingen van de privacyregels is gebrek aan relevante kennis. Zo zeggen vier op de tien ondervraagden dat zij te weinig van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afweten. Drie op de tien ondervraagden laat weten dat zij graag meer voorlichting willen op het gebied van privacy. 

Meer informatie is te vinden op de onderzoekspagina van VPN Diensten